Future Teacher 3.0

Programme
Erasmus+
Year
2016
Coordinator
Partner countries
NL, BE, NO, UK
Project website
https://www.futureteacher.eu
De toekomstige leraar 3.0 als een brug voor toegankelijk en aangepast (volwassenen)onderwijs

Het volwassenenonderwijs wordt geconfronteerd met grote uitdagingen: toenemende diversiteit en culturele verschillen, de noodzaak van leeromgevingen en onderwijs op maat voor elke cursist rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en individuele verschillen.


Het project is gericht op de ICT-competenties van docenten, zodat ze ICT (gaan) gebruiken om hun lessen te verbeteren. De leraren worden zodoende voorbereid op de toekomst. Dit project richt zich vooral op de competentiegebieden van content en creatie van docenten (samenwerking). De creatie van inhoud is een van de dimensies van het Europese digitale competentiekader voor burgers.


Projectdoelen

Het project zal de toekomstige docenten digitale competenties geven om digitale interactieve content te creëren met goede toegankelijkheidsmogelijkheden. Leerders die geen digitale of educatieve mogelijkheden hebben, hebben toegang tot rijke, gerichte leerervaringen op allerlei apparaten.
Door het creëren en aanpassen van toegankelijke multimedia content, zullen leraren hun eigen digitale en multimedia vaardigheden verbeteren.

Het project richt zich op zowel basisvaardigheden als geavanceerde vaardigheidsniveaus bij het creëren van content. Zowel beginnende als ervaren leraren en contentontwikkelaars kunnen hun competenties verbeteren bij het creëren van toegankelijke digitale inhoud voor de volwasseneducatie.


Projectresultaten

Binnen het project wordt er gewerkt aan vier producten (outputs):

  • Digital thermometer: een vragenlijst over ICT-beleid en visie, het gebruik van tools en digitale leermiddelen. De vragenlijst peilt de reeds verworven competenties van de docent. De vragenlijst (intake-toets) kan ingevuld worden door de individuele docent of door een totaal docentenkorps. De vragenlijst kan gebruikt worden binnen alle onderwijsniveaus.
  • Digital compass: een schematische weergave van de reeds verworven competenties in beeld en een overzicht van de competenties waaraan nog gewerkt kan worden. Aan de hand van de resultaten uit de digital thermometer ontvangt de docent of het docentenkorps een individuele leerlijn van te volgen online modules, face to face momenten, opleidingen, … de docent wordt als het ware aan de hand meegenomen.
  • Digital journey: 10 online modules voor docenten die nog weinig ict inzetten in hun lessen en 10 modules voor ervaren docenten.
  • Sharing and reusing: het delen en opnieuw gebruiken van bestaande materialen door docenten. De digital thermometer, het -compass en de -journey vormen de rode draad door het gehele project heen.     


 

Categorie
volwassenen, onderwijsbegeleiders
 
Top