Publicatie | Kennisinfrastructuur Loopbaanondersteuning

Publicatie | Kennisinfrastructuur Loopbaanondersteuning

Publicatie | Kennisinfrastructuur Loopbaanondersteuning 4167 2084 Euroguidance


Publicatie | Kennisinfrastructuur Loopbaanondersteuning

Kennisinfrastructuur Loopbaanondersteuning

Verkenning naar het ontwikkelen, samenbrengen en borgen van kennis

In Nederland wordt veel kennis gegenereerd rondom loopbaanondersteuning. Er zijn vele organisaties en initiatieven die zich bezig houden met loopbaanondersteuning en waar veel kennis wordt ontwikkeld en aanwezig is. Het vraagstuk daarbij is: Hoe zorgen we ervoor dat de juiste kennisvraagstukken worden opgepakt? Hoe kunnen we de ontwikkelde kennis samenbrengen en borgen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat onderzoeken elkaar versterken en evidence based praktijk en beleid ondersteunen?

De focus van deze verkenning ligt op bovenstaande vragen. Om deze te beantwoorden zijn we nagegaan hoe andere landen vorm geven aan een landelijk expertisecentrum in het kader van ondersteuning van leven lang ontwikkelen. Hoe ziet de kennisinfrastructuur
eruit in deze landen? Hoe zorgen zij voor nieuw onderzoek naar loopbaanondersteuning? En hoe zorgen zij ervoor dat die kennis samengebracht en geborgd wordt? Wat kunnen we daarvan leren? Wat is er dan nodig, welke interventies moet er gedaan worden, wie
moeten betrokken worden?
De volgende vraag staat daarom centraal in deze verkenning:
Wat kunnen we leren van andere Europese landen omtrent het ontwikkelen, samenbrengen en borgen van nieuwe kennis rondom loopbaanondersteuning?

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Europese ontwikkelingen
  • Guidance-projecten
  • Instrumenten en tools
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
  • Websites
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.