Publicatie | Focus op Skills

Publicatie | Focus op Skills

Publicatie | Focus op Skills 1900 1267 Euroguidance


Publicatie | Focus op Skills

Euroguidance Nederland is het nationaal kennispunt voor loopbaanondersteuning vanuit de EU. Het kennispunt draagt bij aan een leven lang ontwikkelen voor alle burgers en bevordert mobiliteit rondom werk en studie. Euroguidance stimuleert, versterkt en verdiept de professionalisering en de (internationale) samenwerking en uitwisseling op het gebied van loopbaanondersteuning tussen belanghebbenden. Daartoe worden handreikingen, instrumenten en publicaties ontwikkeld en worden bijdragen geleverd aan initiatieven en bijeenkomsten op relevante thema’s.

Een van die relevante thema’s is ‘skills’. Er wordt veel en vanuit verschillende perspectieven over skills gepubliceerd en er worden praktische initiatieven ontplooid. Dit jaar is in opdracht van de ministeries OCW, SZW en EZK een nadere verkenning afgerond, om dit goed in kaart te brengen1.

Deze verkenning van skills dient drie doelen:

 • Informeren van onze stakeholders over de ontwikkelingen m.b.t. skills;
 • Inventariseren van aangrijpingspunten voor doorontwikkeling van Europass;
 • Verwerken actuele ontwikkelingen in lopende activiteiten.

Eva-Maria Ternité

Projectmedewerker
+31 (0)6-12360498

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

 • Alles
 • Europese ontwikkelingen
 • Guidance-projecten
 • Instrumenten en tools
 • Kennisbank
 • Nationale ontwikkelingen
 • Publicaties en onderzoek
 • Websites
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.