Bericht | Het nieuwe Europese Leermodel

Bericht | Het nieuwe Europese Leermodel

Bericht | Het nieuwe Europese Leermodel 1900 1267 Euroguidance


Bericht | Het nieuwe Europese Leermodel

In het kader van het Europese Year of Skills heeft de Europese Commissie het Europees Leermodel (European Learning Model (ELM)) gelanceerd. Dit is een meertalig datamodel dat één terminologie biedt voor alles rondom leren en werken in Europa. Dit betekent dat dezelfde begrippen en concepten over leren en werken in verschillende Europese landen gebruikt kunnen worden. Hierdoor wordt het uitwisselen van gegevens tussen landen en organisaties makkelijker, omdat iedereen hetzelfde onder bepaalde termen verstaat.

Een universiteit kan nu bijvoorbeeld informatie over een nieuwe universitaire opleiding presenteren op een manier die voor iedereen in alle EU-lidstaten helder. Ook kan informatie over zo’n opleiding makkelijker digitaal internationaal gedeeld worden. Potentiële werkgevers in alle landen kunnen daarnaast begrijpen wat een afgestudeerde van deze opleiding heeft geleerd en bereikt.

Kortom, één overkoepelend leermodel op Europees niveau bevordert het vrije verkeer van werknemers en studenten door middel van vergelijkbare, overdraagbare en transparante gegevens.

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Instrumenten en tools
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
  • Websites
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.