Bericht | Inspiratie uit Europa: Aanpak jeugdwerkloosheid via LOB en LLO

Bericht | Inspiratie uit Europa: Aanpak jeugdwerkloosheid via LOB en LLO

Bericht | Inspiratie uit Europa: Aanpak jeugdwerkloosheid via LOB en LLO 1900 1267 Euroguidance


Bericht | Inspiratie uit Europa: Aanpak jeugdwerkloosheid via LOB en LLO

Het  YOUTHShare-project is een dynamische reactie op een prangende crisis: de hoge werkloosheid in de mediterrane regio’s van de EEG (Europese Economische Gemeenschap) met een bijzondere focus op de problematiek van jongeren die noch werken, noch onderwijs of opleiding volgen, bekend als NEET’s. Deze groep, specifiek de 25- tot 29-jarigen, staat centraal in dit initiatief dat zich richt op gebieden die zwaar getroffen zijn door economische teruggang en een stagnerende groei.

In de kern richt YOUTHShare zich op Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en Leven Lang Leren (LLO) om jongeren te ondersteunen. Het project streeft ernaar om lokale veerkrachtige sectoren zoals landbouw en circulaire economieën te stimuleren door middel van een holistische methodologie die lokale kennis en vaardigheden ontwikkelt, Europese best practices integreert en een wereldwijd netwerk creëert om kennis en vaardigheden te verspreiden. Het doel is om de inzetbaarheid van jongeren te vergroten door middel van sociale ondernemerschap, waardoor niet alleen economische kansen worden gecreëerd, maar ook sociale integratie wordt versterkt.

De drieledige aanpak van YOUTHShare

 • Regionaal stimuleren: Het mobiliseren van lokale niches, met aandacht voor cultuur en toerisme, en het verbeteren van het menselijk kapitaal in lijn met de principes van LLO.
 • Europees bouwen: Het benutten van lokale krachten en het implementeren van succesvolle EU-praktijken, verrijkt door LOB-strategieën om duurzame arbeidsmarktintegratie te bereiken.
 • Globaal Verspreiden: Het uitbreiden van het potentieel van NEET’s door middel van de deeleconomie en sociaal ondernemerschap, met de steun van transnationale kennisclusters.

YOUTHShare is daarmee een initiatief dat de principes van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en loopbaanontwikkeling (LOB) inzet om een specifieke demografische groep te ondersteunen in het overwinnen van werkloosheid en het bevorderen van economische en sociale welvaart in de mediterrane regio.

Gerelateerd

 • Alles
 • Beleid
 • Berichten en blogs
 • Europese ontwikkelingen
 • Evenementen
 • Kennisbank
 • Nationale ontwikkelingen
 • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.