Bericht | European Year of Skills

Bericht | European Year of Skills

Bericht | European Year of Skills 1900 1267 Euroguidance


Bericht | European Year of Skills

De European Year of Skills is een initiatief van de Europese Commissie voor 2023, gericht op het bevorderen van levenslang leren en het verbeteren van vaardigheden voor Europese burgers. Dit komt voort uit de behoeften om mensen in staat te stellen mee te bewegen met veranderingen op de arbeidsmarkt en rondom verduurzaming en digitalisering.

Het initiatief wil ook bijdragen aan het aanpakken van de tekorten aan vaardigheden op de arbeidsmarkt en het bevorderen van deelname aan opleidingen, met name op het gebied van technologie en digitalisering. De European Year of Skills wil het potentieel van de Europese beroepsbevolking benutten en werknemers ondersteunen bij het vinden van werk en bijscholing, en dit bereiken door samenwerking met lidstaten, sociale partners, bedrijfsleven, opleidingsinstituten en andere partijen.

logo 2023 European year of skills

Voor de European Year of Skills zijn er al verschillende EU-activiteiten op het gebied van vaardighedenontwikkeling geïnitieerd. Hieronder vallen:

Ook tijdens de netwerkbijeenkomsten en conferenties die worden georganiseerd door Euroguidance is er dit jaar extra aandacht voor skills. Hierover houden we je graag op de hoogte.

Klik hier voor meer informatie over de European Year of Skills.

Aniek Luyt

Projectmedewerker
+31 (0)6-52856479

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Instrumenten en tools
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
  • Websites
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.