Bericht | Monitor LOB 2023

Bericht | Monitor LOB 2023 1900 1267 Euroguidance


Bericht | Monitor LOB 2023

Om een beeld te krijgen van de LOB-activiteiten in het onderwijsveld en om na te gaan of scholen behoeften hebben aan ondersteuning wordt de Monitor LOB uitgevoerd. De monitor kent drie meetmomenten: 2018, 2020 en 2023. Eind augustus 2023 zijn de resultaten van de eindmeting gedeeld. Het onderzoek wordt begeleid door Expertisepunt LOB en uitgevoerd door Arbeid Opleidingen Consult B.V.

Het onderzoek richt zich op een aantal aspecten die volgens  de ambitieagenda LOB en de kwaliteitsagenda LOB aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, kunnen de LOB-agenda’s dienen als startinstrument, inventarisatie-instrument en evaluatie-instrument.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en met input vanuit een sessie met vertegenwoordigers van betrokken stakeholders is een reeks aanbevelingen opgesteld om LOB in vo en mbo verder te verbeteren.

Marit Schreurs

Projectmedewerker
+31 (0)6-15592318

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Instrumenten en tools
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek

Deze website is gefinancierd met subsidie van de Europese Commissie.

De Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.