Einstein4All

Programme
Leonardo da Vinci | Transfer of Innovation project 2009-2012
Year
2009
Coordinator
Municipality 's-Hertogenbosch
Partner countries
AU, NL, UK
Project website
http://www.einstein4all.eu/home

Vijf vmbo-scholen hebben actief deelgenomen aan het project:

  • Hervion College, nu onderdeel van de Bossche Vakschool
  • Van Maerlant College
  • Sancta Maria Mavo
  • Ds. Pierson College
  • De Rietlanden

Daarnaast zijn er een aantal volgscholen geweest.
 

Samenvatting
Het voorkomen van vroegtijdig school verlaten is een van de prioriteiten van de gemeente 's-Hertogenbosch en het Koning Willem I College als een Regionaal OpleidingsCentrum. De focus is vooral gericht op leerlingen die na het behalen van hun vmbo-diploma niet doorstromen naar het mbo, of mbo-studenten die hun opleiding niet afronden.


Een leerling met een vmbo-diploma kan niet altijd zonder problemen doorstromen naar het mbo. Het competentieniveau van een vmbo-leerling is vaak lager dan wat verwacht wordt op het mbo. Er is een “competentiegat" een verschil tussen gewenst niveau en het werkelijke niveau waarover de leerling beschikt.

Het Einstein4all project is gestart om het competentiegat te verkleinen.

Doel

Het hoofddoel van Einstein4All is het verhogen van de succeskansen van de leerling om een betere doorlooplijn te realiseren van vmbo naar mbo.


Doelgroepen
studenten, decanen, loopbaanbegeleiders.


Projectresultaten 
De volgende producten zijn ontwikkeld om een goede effectieve doorlopende leerlijn te ontwikkelen voor vmbo-mbo.


Competentiewijzer
De competentiewijzer is een digitaal instrument, dat (met de hulp van een mentor) het competentiegat zichtbaar maakt op de eigen gekozen weg.

Onderwijsprogramma
Een ervaringsgericht programma helpt om helderheid te scheppen ten aanzien van de eigen competenties en ten aanzien van het beeld van opleiding en werkveld.

Begeleidingsmodel
Binnen het begeleidingsmodel moet gedacht worden aan gezamenlijke oriënterende stappen binnen de doorlopende leerlijnen van vmbo en mbo.

In het Einstein4All-project is gewerkt gewerkt door de leerling verschillende keuzemomenten aan te bieden: momenten waar zij zich bewust kunnen worden van hun eigen interesses en competenties door te werken aan opdrachten en een online test om daarover in gesprek te gaan met hun begeleider. 
 Categorie
studenten, onderwijsbegeleiders, loopbaanbegeleiders
 
Top