Bericht | Werksessie “Bouwen aan Leven Lang Ontwikkelen: het nieuwe Europass besluit

Bericht | Werksessie “Bouwen aan Leven Lang Ontwikkelen: het nieuwe Europass besluit

Bericht | Werksessie “Bouwen aan Leven Lang Ontwikkelen: het nieuwe Europass besluit 1900 1267 Euroguidance


Bouwen aan Leven Lang Ontwikkelen: het nieuwe Europass-besluit

Terugblik

Op 30 oktober 2019 organiseerden het Nationaal Europass Centrum (belegd bij DUO), het Nationaal Coördinatiepunt NLQF en Euroguidance Nederland (beide belegd bij CINOP), samen de werksessie “Bouwen aan Leven Lang Ontwikkelen: Het nieuwe Europass besluit”. Deze werksessie was een vervolg op de beleidssessie in mei waarin met betrokken ministeries, sectorraden, werkgevers- en werknemersorganisaties op strategisch en directie niveau de eerste contouren van het nieuwe beleid geschetst . Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

Actie-agenda

Doel van de werksessie was een actie-agenda op te stellen rondom deze nieuwe Europass Decision Naast een plenair deel waarin het nieuwe Europass besluit nog eens werd toegelicht, was het tijd om aan de slag te gaan. In vijf werksessies werd nagegaan hoe we het nieuwe Europass zo kunnen positioneren dat het optimaal bijdraagt aan leven lang ontwikkelen in Nederland. De vijf sessies waren:

 1. Digitale diploma’s en microcredentials
 2. Wat heb je er eigenlijk aan als werkgever?
 3. Informatievoorziening over kwalificaties en scholingsmogelijkheden
 4. Het leren van en de verbinding maken met bestaande initiatieven.
 5. Hoe kunnen we groepen in een kwetsbare positie ondersteunen/begeleiden in het gebruik van Europass?

Follow-up

Lees hier de concrete acties die uit deze sessies zijn voorgekomen.
Het resultaat van onze gezamenlijke sessies en de vervolgstappen die hieruit zijn voortgekomen, presenteren we begin 2020 tijdens een grote conferentie over leven lang ontwikkelen. Deze conferentie organiseren wij in de context van de formele Europese lancering van het Europass platform.

Presentaties 30 oktober 2019


Het nieuwe Europass besluit (“a common framework for the provision of better services for skills and qualifications”) is na een lange onderhandelingsfase in 2018 aangenomen door de lidstaten van de EU. Europass gaat hierdoor een veel ruimere koers varen en ontwikkelt zich tot een digitale omgeving voor het ondersteunen van “leven lang ontwikkelen” voor iedere lerende of werkende. U vindt meer informatie over de Europass ontwikkelingen op de website van de Europese Unie. Voor nog meer informatie kunt u ook terecht op de project website van Europass.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

 • Alles
 • Beleid
 • Berichten en blogs
 • Europese ontwikkelingen
 • Evenementen
 • Kennisbank
 • Nationale ontwikkelingen
 • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.