Bericht | Deelname aan het Academia-programma in Ierland

Bericht | Deelname aan het Academia-programma in Ierland

Bericht | Deelname aan het Academia-programma in Ierland 1900 1267 Euroguidance


Bericht | Deelname aan het Academia-programma in Ierland

‘Lifelong Career Guidance – A Future Vision’

Het Academia Netwerk biedt loopbaanbegeleiders de kans om deel te nemen aan een leermobiliteit in een ander Europees land. Ieder land in dit netwerk organiseert een eigen trainingsmogelijkheid waar loopbaanbegeleiders uit andere landen binnen dit netwerk naartoe kunnen gaan. Tijdens deze trainingsdagen bevordert het netwerk de mobiliteit van begeleiders in Europa, versterkt Europese netwerken en samenwerking op het gebied van een leven lang loopbaanbegeleiding en stimuleert de uitwisseling van goede praktijken en methoden tussen de deelnemers.

Motivatie en verwachtingen van het Academia-programma in Ierland

Bieke van den Bogaard, werkzaam als loopbaanadviseur bij Leerwerkloket Helmond – de Peel via UWV, nam deel aan het Academia programma in Ierland, gericht op ‘Lifelong Career Guidance – A Future Vision’. Haar motivatie was duidelijk: het verbreden van haar internationaal perspectief en het opdoen van nieuwe ervaringen die ze kon integreren in haar praktijk. Bieke verwachtte meer te leren over de implementatie van loopbaanbegeleiding in Ierland, zowel op praktisch als theoretisch niveau, en uit te wisselen met collega’s uit verschillende landen.

Leerzame ervaringen van Bieke in Ierland

In Ierland deed Bieke waardevolle kennis op over ‘FET guidance‘ en het Ierse onderwijssysteem. Ze ontdekte hoe er in Ierland geïnvesteerd wordt in de opleiding en begeleiding van loopbaanprofessionals, zowel via academische routes als praktijkplaatsen. De nadruk lag ook op het belang van universal design in leren, waarbij lesmaterialen en hulpmiddelen toegankelijk zijn voor iedereen. Dit concept, dat in Nederland nog in ontwikkeling is, bood Bieke nieuwe inzichten om mee terug te nemen naar haar werk.

Ierland

Bijdragen aan en leren van anderen

Bieke deelde ook haar eigen kennis en ervaringen met andere deelnemers, waaronder het Nederlandse onderwijssysteem en de praktijken van loopbaanbegeleiding zoals die bij haar werkgever worden toegepast. Ze benadrukte hoe deze interacties zowel een leerervaring voor haarzelf waren als een kans om Nederlandse methoden te presenteren aan een internationaal publiek.

Opvallende ontdekkingen

Het meest opvallende voor Bieke was het grote aanbod aan specifiek onderwijs voor loopbaanprofessionals in Ierland en de prominente rol die zij spelen binnen het onderwijs en de overheid. Deze ervaringen versterkten haar overtuiging van het belang van de loopbaanbegeleider als een sleutelfiguur binnen het onderwijs- en arbeidssysteem.

Advies voor toekomstige deelnemers

Voor toekomstige deelnemers van het Academia programma heeft Bieke een duidelijke boodschap: “Ga voor internationale perspectivistische lenigheid en neem deel.” Ze moedigt anderen aan deel te nemen aan het programma om hun visie te verbreden, nieuwe kennis op te doen en internationale collega’s te ontmoeten. Bieke ziet haar ervaring als een nieuw hoofdstuk in haar carrièreportfolio, een stap om zelf de leiding te nemen over haar professionele pad.

Conclusie

Bieke’s deelname aan het Academia programma in Ierland was een verrijkende ervaring die haar perspectieven als loopbaanadviseur heeft verbreed en haar praktijk heeft verrijkt. Het programma bewees een uitstekende gelegenheid te zijn voor professionele groei en internationale samenwerking binnen het veld van loopbaanbegeleiding.

Ierland

Wil je meer weten over het Academia-programma of overweeg je om zelf deel te nemen? Blijf ons volgen voor meer updates en verhalen van onze deelnemers.

Nora Bruning

Eventcoördinator / Projectassistent
+31 (0)6-13678982

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Instrumenten en tools
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
  • Websites
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.