Bericht | Afsluiting van de Academia-reeks: Verkenning Lifelong Learning in Zweden

Bericht | Afsluiting van de Academia-reeks: Verkenning Lifelong Learning in Zweden

Bericht | Afsluiting van de Academia-reeks: Verkenning Lifelong Learning in Zweden 1900 1267 Euroguidance


Bericht | Afsluiting van de Academia-reeks

Verkenning Lifelong Learning in Zweden

Het Academia Netwerk opent de deuren voor loopbaanbegeleiders in Europa om deel te nemen aan een leermobiliteit in een ander Europees land. Elk deelnemend land binnen dit netwerk biedt unieke trainingsmogelijkheden aan waar loopbaanbegeleiders uit andere landen ervaringen kunnen opdoen. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen gericht op het bevorderen van mobiliteit onder begeleiders, maar ook op het versterken van Europese netwerken, het stimuleren van samenwerking in loopbaanbegeleiding en leven lang ontwikkeling, en het uitwisselen van goede praktijken en methoden.

Academia-programma in Zweden

We zijn blij om ook nog het inspirerende verhaal van Jaap Glerum, onderwijskundig beleidsmedewerker bij Scalda, te presenteren. Deze blog markeert tevens de afsluiting van onze serie over de Academia-uitwisselingsprogramma’s.
Jaap nam recentelijk deel aan het Academia-programma in Stockholm, Zweden, dat zich richt op ‘Lifelong Guidance for Lifelong Learning’. Dit programma, ontworpen om deelnemers te onderwijzen over de skilling en re-skilling mogelijkheden voor volwassenen, speelt een cruciale rol in het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaringen binnen Europa.

Motivatie voor deelname aan Academia

Met de ontwikkeling van Regionale Werkcentra (RWC’s) in Nederland, wilde Jaap inspiratie opdoen over hoe loopbaanbegeleiding voor volwassenen in andere landen wordt aangepakt. Dit motiveerde hem om deel te nemen aan het Academia-programma, waar hij niet alleen kennis kon vergaren maar ook zijn ervaring kon delen. Het programma in Stockholm bood hem de perfecte gelegenheid hiervoor.

Verwachtingen en leerervaringen

Jaap ging naar Zweden met hoge verwachtingen: om van en met anderen te leren. Dit aspect werd ruimschoots vervuld. Hij ontdekte dat hoewel elke lidstaat unieke strategieën ontwikkelt voor volwasseneneducatie, zij allen geconfronteerd worden met gemeenschappelijke uitdagingen zoals financiering en politieke ondersteuning. Deze verschillen zijn vaak het resultaat van politieke keuzes en maatschappelijke verhoudingen, zoals de rol van werkgeversorganisaties en vakbonden.

Bijdrage aan het Academia-programma

Jaap heeft actief bijgedragen aan het programma door voorbeelden te delen over hoe Nederland, specifiek vanuit Scalda, de verbinding legt tussen initieel en post-initieel onderwijs ter voorbereiding op de RWC’s. Daarnaast heeft hij samen met Ilze van Dongen, loopbaanadviseur bij Leerwerkloket Midden-Brabant, die deelnam aan hetzelfde academia-programma, een presentatie gehouden waarbij zij het Nederlandse onderwijs- en loopbaanadvies systeem presenteerden. Beide presentaties werden zeer gewaardeerd en bood andere deelnemers een kijkje in de Nederlandse aanpak.

Waardevolle ervaringen

Een van de meest opmerkelijke ervaringen voor Jaap was hoe een groep mensen met een gedeelde passie voor volwasseneneducatie snel een hechte gemeenschap kan vormen. Ondanks de korte duur van het programma, was de bereidheid om van elkaar te leren en ervaringen te delen indrukwekkend.

groep deelnemers Academia in Stockholm 2024

Advies voor toekomstige deelnemers

Jaap adviseert toekomstige deelnemers aan het Academia-programma om zich open te stellen en niet met een te beperkte of vastomlijnde leervraag naar het programma te gaan. De interactie en de onverwachte inzichten die deelnemers bieden, kunnen verrassend waardevol zijn.

Conclusie en reflectie op de serie Academia-programma’s

Dit is de laatste blog in onze reeks over de Academia-programma’s. Wij kijken zeer tevreden terug op een reeks succesvolle bijdragen en de organisatie van de programma’s in Zweden, Ierland, Noorwegen, Spanje, Oostenrijk, Slovenië en ons eigen programma. Deze uitwisselingen hebben niet alleen de professionele ontwikkeling van deelnemers zoals Jaap verrijkt, maar hebben ook bijgedragen aan de verbetering van het Europese onderwijs- en loopbaanadvies landschap.

Wil je meer weten over het Academia-programma of overweeg je om zelf deel te nemen? Blijf ons volgen voor meer updates.

Nora Bruning

Eventcoördinator / Projectassistent
+31 (0)6-13678982

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Instrumenten en tools
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
  • Websites
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.