Bericht | Deelname aan het Academia-programma in Zweden

Bericht | Deelname aan het Academia-programma in Zweden

Bericht | Deelname aan het Academia-programma in Zweden 1900 1267 Euroguidance


Bericht | Deelname aan het Academia-programma in Zweden

Het belang van internationale ervaringen in loopbaanbegeleiding

Het Academia Netwerk opent de deuren voor loopbaanbegeleiders in Europa om deel te nemen aan een leermobiliteit in een ander Europees land. Elk deelnemend land binnen dit netwerk biedt unieke trainingsmogelijkheden aan waar loopbaanbegeleiders uit andere landen ervaringen kunnen opdoen. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen gericht op het bevorderen van mobiliteit onder begeleiders, maar ook op het versterken van Europese netwerken, het stimuleren van samenwerking in loopbaanbegeleiding en leven lang ontwikkeling, en het uitwisselen van goede praktijken en methoden.

Afbeelding van Ilse

Academia-programma in Zweden

Van 15 tot 17 mei was Ilze van Dongen, loopbaanadviseur bij Leerwerkloket Midden-Brabant, in de gelegenheid deel te nemen aan het Academia-programma in Stockholm, Zweden. Ze was een van de professionals uit verschillende landen zoals Frankrijk, Spanje, Denemarken, Ierland, Luxemburg, Letland en Oostenrijk die samenkwamen om te leren en te delen over loopbaanbegeleiding.

Een blik op het Zweedse onderwijs

Het Academia-programma startte op het hoofdkantoor van de Zweedse Raad van Hoger Onderwijs, waar Ilze en haar collega’s verwelkomd werden door Nina Ahlroos, een senior adviseur van Euroguidance Zweden. Nina verzorgde een uitgebreide  presentatie over het flexibele Zweedse onderwijssysteem, dat volop kansen biedt voor volwassenen om een diploma te halen of van carrière te wisselen.

Presentaties en uitwisselingen

De Nederlandse bijdrage werd geleid door Ilze en Jaap Glerum, beleidsmedewerker onderwijs bij Scalda, waarbij zij het Nederlandse onderwijs- en loopbaanadvies systeem presenteerden. Ilse vertelde over het Leerwerkloket, loopbaanadvies aan volwassenen, maar ook hoe zij met behulp van de Talentensleutel werkgevers stimuleren om actief met de ontwikkeling van hun medewerkers aan de slag te gaan. Jaap gaf een toelichting over het Nederlandse onderwijssysteem en de mogelijkheden daarin voor volwassen. Samen hebben ze toegelicht welke veranderingen er gaan komen met de komst van het regionaal werkcentrum.
De bijeenkomst bood ook ruimte voor landen als Frankrijk en Letland om hun systemen en innovaties, zoals een getekende klantreis, te presenteren.

Zweedse praktijken in het Academia-programma

Een bezoek aan het Zweedse arbeidsbureau onthulde de ‘digital-first’ aanpak die noodzakelijk is gezien de grote geografische afstanden in het land. De avond bood gelegenheid voor informele uitwisselingen tijdens een diner met Zweedse delicatessen zoals gehaktballetjes en rendierbiefstuk.

Workshops en bezoeken

De volgende dag bezochten ze de Volkshogeschool, een bijzondere vorm van onderwijs voor volwassenen gericht op een heel breed gebied van persoonlijke ontwikkeling en een leven lang leren. Voor velen ook een voorbereiding op vervolgonderwijs en daarmee een (nieuwe) kans op een diploma. Op deze locatie hebben Spanje, Ierland en Oostenrijk een inkijk gegeven in hun werkpraktijk en hoe zij werken aan een leven lang leren in hun thuisland.
Na een lunch op de universiteitscampus werden ze door studie- en loopbaanadviseurs ontvangen bij de “Central Student Office Studenthuset”. Zij vertelden hoe ze in contact staan met nieuwe en reeds studerende studenten. Ook in Zweden ervaren veel studenten psychische problemen die hun studieprestaties beïnvloeden.
Tot slot bezochten ze de bacheloropleiding tot loopbaanbegeleider, waarvan er drie in Zweden zijn. Dit uitgebreide programma is bedoeld voor iedereen die als studie- of loopbaanadviseur wil werken. Het onderwijs wordt zowel lokaal als op afstand aangeboden.
Op de laatste dag bezocht het gezelschap de “Swedish Job Security Council”, een organisatie die vakbondsleden helpt bij het vinden van werk of het volgen van een opleiding. In Zweden is het mogelijk om met een bijdrage van 80% van het laatst verdiende loon gedurende 45 weken een fulltime opleiding te volgen. Werknemers behouden hun contract, en werkgevers moeten hieraan meewerken.

Afsluiting en reflectie op Academia ervaringen

Het programma eindigde met inspirerende presentaties van Slovenië, Denemarken en Luxemburg, waarbij de invloed van taal op de arbeidsmarkt een centraal thema was in de Luxemburgse presentatie.

Voor Ilze was het ontzettend inspirerend en leerzaam om kennis te maken met het Zweedse systeem rond loopbaanadvies en een leven lang leren. Ze vond het een mooie ervaring om met een internationale groep professionals een gemeenschappelijke passie voor het werk te mogen delen. Want naast alle verschillen die aan het licht zijn gekomen, was dat toch zeker wel een voelbare gemene deler.

“Mocht je ooit de kans krijgen om deel te nemen,….Doen!”

Academia groep in Zweden

Tot slot

Dit verhaal over Ilze’s leerzame ervaringen in Zweden benadrukt het voordeel van het Academia Netwerk en het belang van internationale perspectieven in de wereld van loopbaanbegeleiding. Het is een toonbeeld van hoe grensoverschrijdende samenwerking kan leiden tot verrijking van kennis en methodieken in het veld.
Wil je meer weten over het Academia-programma of overweeg je om zelf deel te nemen? Blijf ons volgen voor meer updates en verhalen van onze deelnemers.

Nora Bruning

Eventcoördinator / Projectassistent
+31 (0)6-13678982

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Instrumenten en tools
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
  • Websites
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.