Bericht | Bouwen aan Leven Lang Ontwikkelen: het nieuwe Europass-besluit

Bericht | Bouwen aan Leven Lang Ontwikkelen: het nieuwe Europass-besluit

Bericht | Bouwen aan Leven Lang Ontwikkelen: het nieuwe Europass-besluit 1900 1267 Euroguidance


Bouwen aan Leven Lang Ontwikkelen: het nieuwe Europass-besluit

Van het maken van CV’s naar een open, toegankelijk, meertalig, web-based portaal voor leven lang ontwikkelen en carrièremanagement. Met een e-portfolio, een informatieportaal en digitaal ondertekende waardedocumenten.

Op 22 mei jl. organiseerden het Nationaal Europass Centrum (belegd bij DUO), het Nationaal Cöordinatiepunt NLQF en Euroguidance Nederland (beide belegd bij CINOP) een beleidssessie rondom de New Europass Decision. Vertegenwoordigers van betrokkenen ministeries, sectorraden, werkgevers- en werknemersorganisaties kwamen bijeen om mede de beleidsagenda voor Nederland op te stellen.

De nieuwe Europass gaat een ruimere koers varen en ontwikkelt zich tot een digitaal platform dat ‘leven lang ontwikkelen’ voor iedere lerende of werkende ondersteunt. Gezien de reikwijdte, veelzijdigheid en mogelijkheden van de nieuwe Europass en de huidige ontwikkelingen binnen de Nederlandse context werd deze beleidssessie georganiseerd.

Samen hoofdlijnen uitzetten van nieuw beleid
Gezien de huidige ontwikkelingen binnen de Nederlandse context, rondom leven lang ontwikkelen, is het essentieel om nu na te gaan hoe deze twee zaken gepositioneerd en gekoppeld kunnen worden. En welke punten voor Nederland van belang zijn om in te brengen bij de uitwerking van de Europass Decision en om voor te stellen aan de Europese Commissie.

Beleidssessie
Na een introductie door Hans Schutte (DUO) en Huub Dekkers (CINOP) verzorgde Koen Nomden (Europese Commissie DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) een presentatie over de bredere politieke context van het nieuwe Europass portaal en hoe het portaal eruit gaat zien. Vervolgens legde Dik van der Wal (Nationaal Europass Centrum) de link met ontwikkelingen in Nederland die raken aan de nieuwe Europass.

Tijdens het tweede deel van het programma gingen vertegenwoordigers van betrokken ministeries, sectorraden, werkgevers- en werknemersorganisaties in gesprek over kansen en aandachtspunten onder leiding van Marcel Bril (DUO). Ze erkenden het belang en de mogelijkheden van een (inter)nationaal platform ter ondersteuning van LLO.

De onderstaande punten zijn onder de aandacht gebracht:

 • het belang van het gesprek met (nationale) werkgevers;
 • het erkennen van korte trainingen en competenties;
 • het leren van en de verbinding maken met sectorale aanpakken die internationaal werken zoals het e-competence-framework, regionale aanpakken en initiatieven waaronder het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT voor het hoger onderwijs;
 • het belang van ondersteuning/begeleiding voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van moeilijk bereikbare groepen.

Vervolg

Deze beleidssessie wordt in het najaar opgevolgd met een werksessie voor een zo breed mogelijke groep van partijen, die met name op nationaal gebied kunnen bijdragen aan het onderdeel ‘informatievoorziening’ van de Europass.

Conferentie leven lang ontwikkelen

Het resultaat willen we presenteren tijdens een grote conferentie met deelnemers vanuit alle partijen die betrokken zijn bij een leven lang ontwikkelen. Deze conferentie zal plaatsvinden in de context van de formele lancering van het nieuwe Europassplatform door de Europese Commissie begin 2020.

Het nieuwe Europassbesluit

Na een lange onderhandelingsfase in 2018 is het nieuwe Europassbesluit (“a common framework for the provision of better services for skills and qualifications”) aangenomen door de lidstaten van de EU. Europass gaat hierdoor een veel ruimere koers varen en ontwikkelt zich tot een digitale omgeving voor het ondersteunen van ‘leven lang ontwikkelen’ voor iedere lerende of werkende.

Gezien de reikwijdte, veelzijdigheid en mogelijkheden van de nieuwe Europassomgeving en de huidige ontwikkelingen binnen de Nederlandse context, rondom leven lang ontwikkelen, is het essentieel om nu na te gaan hoe deze twee zaken gepositioneerd en gekoppeld kunnen worden. En welke punten voor Nederland daarbij van belang zijn om in te brengen bij de uitwerking van de Europass Decision.

Meer artikelen over dit onderwerp

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

 • Alles
 • Beleid
 • Berichten en blogs
 • Europese ontwikkelingen
 • Evenementen
 • Kennisbank
 • Nationale ontwikkelingen
 • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.