Bericht | Deelname aan het Academia-programma in Noorwegen

Bericht | Deelname aan het Academia-programma in Noorwegen

Bericht | Deelname aan het Academia-programma in Noorwegen 1900 1267 Euroguidance


Bericht | Deelname aan het Academia-programma in Noorwegen

Het Academia-programma, een initiatief gericht op de bevordering van internationale ervaringen voor Europese loopbaanbegeleiders, biedt deelnemers de mogelijkheid om hun vaardigheden en netwerken uit te breiden door trainingsprogramma’s in diverse Europese landen. Door deelname aan deze programma’s versterken begeleiders niet alleen Europese samenwerking, maar stimuleren ze ook de uitwisseling van beste praktijken en methoden.

Keuze voor Academia in Noorwegen: motivatie en doelen

Onlangs nam Marlou Heskes, projectleider bij Fontys Career Jumpstart deel aan het Academia-programma in Noorwegen.
Ze heeft bewust gekozen om deel te nemen aan het Academia-programma in Noorwegen om kennis op te doen over het geavanceerde Noorse model voor loopbaanbegeleiding. Haar primaire motivatie was het verkrijgen van inzicht hoe career guidance gedurende de gehele levensloop duurzaam georganiseerd kan worden.

Verrijkende inzichten door het Academia-programma

Marlou’s verwachting en hoop was dat ze inzicht zou krijgen in het National Framework for career guidance in Noorwegen. Een belangrijk onderdeel van het Framework is de ethische code. Dat heeft haar duidelijk geïnspireerd net als de ‘5 career buttons’. Het Framework is een levend en praktisch instrument, dat voortdurend wordt aangepast op wensen en ervaringen van gebruikers. Ook heeft ze gezien dat samenwerking tussen scholen en career centers veel op kan leveren. Ze vond hun ontzuilde aanpak vanuit het Framework erg indrukwekkend: vanuit hetzelfde model samen aan career guidance werken gedurende de gehele levensloop, over alle instituutsmuren heen. Deze inzichten hebben haar specifieke handvatten gegeven die in Nederland toepasbaar zijn.

Kennisdeling en impact: van het Academia-programma naar Nederland

Tijdens het programma had Marlou de gelegenheid om haar ervaringen te delen, zoals dat er voor inclusie van neurodivergente studenten/werknemers aanvullende kennis nodig is om passende career guidance te kunnen bieden. Haar werkzaamheden voor de Career Jumpstart Academy, onlangs ondersteund door de Comenius Leadership beurs, trok de aandacht van haar Noorse collega’s, die graag meer leerden over hun innovatieve aanpak.

Verbinding en gedeelde waarden in het Academia-programma

Een opmerkelijk aspect van Marlou’s ervaring was de emotionele verbinding met andere professionals die dezelfde zorgen delen over de integratie van kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt.

“We delen dezelfde dromen over inclusie en dat iedereen een mooie plek op de arbeidsmarkt verdiend, we hebben ook dezelfde angsten als het gaat om het los laten van onze kwetsbare kandidaten. Dat was ontroerend”.

Aanbevelingen voor toekomstige deelnemers aan het Academia-programma

Marlou adviseert toekomstige deelnemers om duidelijke, persoonlijke leerdoelen te stellen voor hun deelname aan het Academia-programma. Haar ervaringen overtroffen haar verwachtingen aanzienlijk, wat het belang benadrukt van een goed voorbereide en doelgerichte aanpak.

Conclusie: de impact van het Academia-programma op professionele groei

De ervaring van Marlou in het Academia-programma heeft haar perspectief op internationale samenwerking en loopbaanbegeleiding aanzienlijk verbreed. Dit programma heeft bewezen een essentieel platform te zijn voor professionele ontwikkeling, en bevordert actief leven lang leren en samenwerken binnen Europa.

Wil je meer weten over het Academia-programma of overweeg je om zelf deel te nemen? Blijf ons volgen voor meer updates en verhalen van onze deelnemers.

Euroguidance _ website afbeelding

Nora Bruning

Eventcoördinator / Projectassistent
+31 (0)6-13678982

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Instrumenten en tools
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
  • Websites
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.