Publicatie | Update Loopbaandienstverlening in de Leerwerkloketten

Publicatie | Update Loopbaandienstverlening in de Leerwerkloketten

Publicatie | Update Loopbaandienstverlening in de Leerwerkloketten 1010 673 Euroguidance


Update Loopbaandienstverlening in de Leerwerkloketten

In januari 2019 verscheen de Euroguidance publicatie ‘Loopbaandienstverlening in de Leerwerkloketten’. Hierin werd uitgebreid ingegaan op een verkenning naar de dienstverlening, de succesfactoren, verbeterpunten en mogelijkheden tot verbreding van de dienstverlening van deze loketten. Belangrijke aandachts- en verbeterpunten uit de verkenning waren onder meer dat het ‘loopvermogen’ van de loketten beperkt was, waardoor niet op alle vragen van burgers en werkgevers kon worden ingegaan en dat de herkenbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van de dienstverlening verder kon worden verbeterd.

Op 6 juni 2019 gingen in drie regio’s de Leerwerkloketten Plus – waarvan het kabinet in september 2018 het besluit bekend maakte, officieel van start. Doel van deze pilots is lering te trekken uit het intensiveren van de dienstverlening, versterking van de regionale samenwerking en het vergroten van de zichtbaarheid. Eind 2020 waren deze pilots anderhalf jaar onderweg en konden de eerste lessen worden getrokken. In 2021 zal een uitgebreidere evaluatie van de pilots plaatsvinden en zal een nieuw kabinet besluiten over de verdere toekomst en inzet van de Leerwerkloketten.

In deze update gaan wij kort in op:

  • de positionering van de dienstverlening van de Leerwerkloketten in het Nederlandse beleid met betrekking tot Leven Lang Ontwikkelen;
  • de doelstellingen van de drie LeerwerkloketPlus pilots;
  • de tussentijdse lessen van de pilots vanuit het programmamanagement Leren en werken;
  • een blik op de mogelijke toekomst van de Leerwerkloketten.

Veel van de informatie in deze update is afkomstig uit de Kamerbrief ‘Routekaart Leren en Ontwikkelen’ van 13 november 2020. In de bijlage van deze update staan de drie Leerwerkloket Plus pilots uitgebreider beschreven.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.