Publicatie | Monitor LOB 2020

Publicatie | Monitor LOB 2020

Publicatie | Monitor LOB 2020 1010 673 Euroguidance


Publicatie | Monitor LOB 2020

In de ambitieagenda LOB en de kwaliteitsagenda LOB worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, kunnen de LOB-agenda’s dienen als startinstrument, inventarisatie-instrument en evaluatie-instrument.

De aspecten uit de LOB-agenda’s worden gemonitord. Het Expertisepunt LOB is gevraagd het proces van de Monitor LOB te begeleiden. Doel van dit onderzoek is om de stand van zaken m.b.t. LOB in het onderwijsveld in beeld te brengen en de voortgang te monitoren. In 2018, 2020 en 2021/2022 laat het Expertisepunt LOB de Monitor uitvoeren door bureau AO Consult.

Dit rapport vat de uitkomsten samen van de tussenmeting in 2020.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Europese ontwikkelingen
  • Guidance-projecten
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek

Deze website is gefinancierd met subsidie van de Europese Commissie.

De Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.