Onderzoek | Gebruik van arbeidsmarktinformatie bij loopbaanondersteuning

Onderzoek | Gebruik van arbeidsmarktinformatie bij loopbaanondersteuning

Onderzoek | Gebruik van arbeidsmarktinformatie bij loopbaanondersteuning 1010 673 Euroguidance


Gebruik van arbeidsmarktinformatie bij loopbaanondersteuning

In 2020 heeft Euroguidance deelgenomen aan de sessies georganiseerd vanuit het Expertisepunt LOB rondom Arbeidsmarktinformatie en –ontwikkelingen en studieloopbaanbegeleiding. Aan deze bijeenkomsten namen netwerkdeelnemers deel vanuit zowel onderwijs (decanenverenigingen) als SBB, UWV, Leren en Werken en relevante leveranciers van data op het terrein van LOB en arbeidsmarkt.

Op basis van dit initiatief heeft Euroguidance een verkenning gedaan. De data zijn langs twee wegen vergaard:

  • Een survey over het gebruik van Arbeidsmarktinformatie die is ingevuld door 22 personen uit 12 verschillende landen uit het Europese Euroguidance netwerk die het mogelijk maakt om een vergelijking tussen landen te maken en best practices te destilleren.
  • Diepte-interviews met respondenten uit een drietal landen, namelijk: België, Duitsland, en Denemarken (zie annex 2), om de informatie verder uit te diepen en best practices in beeld te brengen.

In dit rapport worden bevindingen vanuit de verkenning gedeeld op het gebied van het gebruik van arbeidsmarktinformatie (AMI) in loopbaanondersteuning. Het gaat hierbij om een eerste verkenning en interpretatie op het gebied van AMI in de Europese context. In de loop van 2021 zullen thema’s en landen verder worden uitgediept. In dit rapport vatten we zowel de resultaten uit de survey als uit de interviews samen en daarnaast is een eerste aanzet gedaan om criteria te benoemen die van belang zijn rond arbeidsmarktinformatie en loopbaanondersteuning, bijvoorbeeld rondom professionalisering (opleidingen, begeleidingsmateriaal, zelfstandige bruikbaarheid), het aanbod (bijv. contexualisering naar doelgroep en loopbaanondersteuning, aantrekkelijkheid, vindbaarheid, onderhoud), en het systeem (bijv. regie, financiering, samenwerking).

Eva-Maria Ternité

Projectmedewerker
+31 (0)6-12360498

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Instrumenten en tools
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.