Onderzoek | Behoefte en aanbod professionalisering LOB

Onderzoek | Behoefte en aanbod professionalisering LOB

Onderzoek | Behoefte en aanbod professionalisering LOB 1010 673 Euroguidance


Behoefte en aanbod professionalisering LOB

Loopbaanbegeleiding is een steeds belangrijker thema binnen onderwijs en arbeidsmarkt(toeleiding). De kwaliteit van loopbaanbegeleiding hangt voor een groot deel af van de competenties van de loopbaanprofessionals in de organisatie. Het raamwerk en de beroepsbeelden maken inzichtelijk wat er verwacht wordt van (startende) docenten op het gebied van LOB (1e lijns) en van 2e-lijns loopbaanprofessionals.

De verkenning

Deze verkenning wil enerzijds in beeld brengen welke verwachtingen er zijn voor de 1e-lijns professionals, aan welke competenties startende docenten behoefte hebben op het gebied van LOB en op welke wijze loopbaanbegeleiding bij lerarenopleidingen (de 1e lijn) aan bod komt om de rol van mentor of slb’er te vervullen en de bijbehorende taken uit te voeren.
Anderzijds wordt in deze verkenning het overzicht van de opleidingen ten behoeve van de 2e lijns loopbaanbegeleiders, de loopbaanprofessionals, geactualiseerd. Welke opleidingen zijn er op hbo- en wo-niveau met een duidelijk loopbaancomponent of heel expliciet gericht op loopbaanbegeleiding.

De publicatie bestaat uit vier onderdelen:

Eva-Maria Ternité

Projectmedewerker
+31 (0)6-12360498

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.