Tool | CareersNet

Tool | CareersNet

Tool | CareersNet 1900 1267 Euroguidance


CareersNet

Het Cedefop-netwerk CareersNet is in 2017 opgericht om vergelijkbare en betrouwbare informatie op Europese schaal te verzamelen op het gebied van levenslange begeleiding en loopbaanontwikkeling. De verzamelde informatie en analyse is gericht op het identificeren van hiaten en oplossingen. Met de beschrijving van beleidsontwikkelingen en instrumenten wil het netwerk de kwaliteit van lifelong guidance en loopbaanontwikkeling bevorderen.

 • toegang te verschaffen tot gedetailleerde informatie over relevante praktijken en de overdracht en aanpassing daarvan te bevorderen
  het verstrekken van informatie over het ontwerp en de uitvoering van de middelen en instrumenten voor begeleiding van het Cedefop
  het vergemakkelijken van grensoverschrijdende vergelijkende analyse van nationale sturingssystemen en initiatieven;
 • ondersteuning van landen bij de ontwikkeling van nationaal beleid.

CareersNet is in de eerste plaats een op onderzoek gebaseerd beleidsforum, en heeft het doel nieuwe kennis te genereren en de leden de gelegenheid te bieden van elkaar te leren en ervaringen te wisselen. CareersNet geeft een overzicht van verschillende beleidsterreinen, zoals onderwijs, opleiding, jeugdbeleid, validatie van niet-formeel en informeel leren, volwasseneneducatie – met inbegrip van bij- en omscholing – en arbeidsmarktbeleid.

CareersNet levert input voor de samenwerking van het agentschap met de Europese Commissie en diverse Europese en internationale organisaties op het terrein van ‘Lifelong guidance and career development‘, zoals Euroguidance, de Europese Stichting voor Opleiding (ETF), het Internationaal Centrum voor Loopbaanontwikkeling en Overheidsbeleid (ICCDPP), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Unesco.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

 • Alles
 • Berichten en blogs
 • Europese ontwikkelingen
 • Evenementen
 • Kennisbank
 • Nationale ontwikkelingen
 • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.