Terugblik | European Year of Skills – ‘What comes next?’

Terugblik | European Year of Skills – ‘What comes next?’

Terugblik | European Year of Skills – ‘What comes next?’ 1900 900 Euroguidance


Terugblik | European Year of Skills – ‘What comes next?’

30 april 2024

Het slotevenement van de ‘European Year of Skills’ vond plaats op 30 april, zowel in Brussel als online. De conferentie, getiteld “The European Year of Skills – What Comes Next?”, trok honderden deelnemers die samenkwamen om succesvolle verhalen en resultaten van het afgelopen jaar te delen. Er werd teruggeblikt op wat bereikt is en vooruitgekeken naar de toekomstige uitdagingen. De ‘European Year of Skills’ mag dan wel formeel afgesloten zijn, de focus op het verbinden van inzichten en het praktisch toepassen van resultaten blijft prioriteit.
De conferentie kenmerkte zich door prominente panels met politici en stakeholders, inspirerende toespraken en inzichtelijke gesprekken. Daarnaast waren er interactieve discussiegroepen gericht op specifieke thema’s. Er werd levendig gediscussieerd over effectief beleid voor vaardighedenontwikkeling en strategieën om vaardigheden hoog op de Europese agenda te houden.

Voorbeelden uit een panelgesprek

“De ‘European Year of Skills’ vormt een essentiële stap richting de vaardighedenrevolutie in Europa.” Daarbij gaf een panellid aan dat wanneer initiatieven Europees georganiseerd worden, moeten ook nagedacht worden over de wereldwijde impact. Het is cruciaal dat de blik ook naar buiten wordt gericht.

Tijdens een paneldiscussie deelden verschillende organisaties hun meningen en visies:

 • Er werd benadrukt dat soft skills essentieel zijn in het leven. Echter, het valideren van deze vaardigheden, vooral in relatie tot micro-credentials, blijkt uitdagend. Via peer learning is een mogelijkheid om feedback te krijgen op soft skills, maar het blijft belangrijk om deze vaardigheden te valideren. Platforms voor leven lang leren promoten het recht op onderwijs over deze soft skills en arbeidsmarktvaardigheden.
 • In de treinindustrie en de bouwsector zijn strategieën besproken over hoe men personeel werft. Een nieuwe manier van werven is het inzetten van influencers om mensen te motiveren in de bouw te werken. De treinindustrie in Denemarken heeft een veiliger en beter onderwijssysteem ontwikkeld met diverse communicatiestrategieën, wat heeft geleid tot een divers personeelsbestand dat nu voor 50% uit deze nieuw opgeleide werknemers bestaat. “Het is een uitdaging om het curriculum aan te passen, maar door duidelijke doelen te stellen en de mentaliteit van trainers te veranderen, kan men succes boeken”.
 • Het doel van onderwijs is competente burgers opleiden; mensen die gemotiveerd zijn om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit leidt uiteindelijk tot een samenleving met bekwame burgers. Integratie van vaardigheden zoals empathie moet zo worden vormgegeven dat het daadwerkelijk impact heeft. Zo gaf een panellid aan het principe ‘hire for attitude and train for skills’ als leidende visie te hebben, waarbij de juiste vaardigheden kunnen worden aangeleerd binnen organisaties en op de werkvloer.
 • Hoewel soft skills belangrijk zijn, zijn specifieke vaardigheden eveneens cruciaal, vooral in sectoren zoals de gezondheidszorg, waar specifieke kennis noodzakelijk is om functies adequaat uit te voeren.

Wat blijft is dat het aanleren van nieuwe vaardigheden nieuwe kansen opent, niet alleen voor de doorstroom naar nieuwe banen, maar ook voor het bijhouden van vakgebieden en het voortdurend leren binnen bestaande functies. En daarom is het belangrijk om de aandacht voor skills te behouden.

Tot slot

Tijdens de laatste discussie werd benadrukt dat er een toekomstige arbeidsmarkt is, zelfs als de banen veranderen. Dat vraagt wel om een leven lang ontwikkelen. Er zullen altijd nieuwe skills aangeleerd moeten worden. Daarnaast zijn er op dit moment tekorten aan arbeid en vaardigheden; dat vraagt om een betere aansluiting tussen vraag een aanbod. Er is daardoor een duidelijke behoefte om de kwaliteit van banen te verbeteren en beter begrip te ontwikkelen van wat nodig is om de revolutie van vaardigheden te beheren. Om dat voor elkaar te krijgen moet leren aantrekkelijk ken toegankelijk gemaakt worden, waarbij werknemers aangemoedigd worden om te leren. In de afsluitende opmerkingen werd benadrukt hoe belangrijk het is om te leren hòe te leren als werknemer en hoe creëer je de juiste leercultuur in de samenleving als werkgever.

De metafoor ‘de vonk is er, nu moeten we het vuur brandend houden’ werd gebruikt om te benadrukken dat de ‘European Year of Skills’ het vuur heeft aangestoken en ervoor heeft gezorgd dat vaardigheden prominent op de kaart staan. Nu is het zaak om dit momentum voort te zetten.

Ontdek de resultaten van The European Year of Skills en hoe het de vaardigheden in de hele EU heeft verbeterd: https://year-of-skills.europa.eu/about/results-european-year-skills_en.

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

afbeelding van de conferentie

Gerelateerd

 • Alles
 • Berichten en blogs
 • Europese ontwikkelingen
 • Evenementen
 • Instrumenten en tools
 • Kennisbank
 • Nationale ontwikkelingen
 • Publicaties en onderzoek
 • Websites
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.