Publicatie | Insight en Highlights Euroguidance EU

Publicatie | Insight en Highlights Euroguidance EU

Publicatie | Insight en Highlights Euroguidance EU 1010 673 Euroguidance


Publicatie | Euroguidance EU – Insight en Highlights

Insight is de nieuwsbrief van het Euroguidance Network die twee keer per jaar verschijnt. Er is een voorjaars- en een najaar editie. Het Insight Magazin gaat richt zich op actuele kwesties rondom mobiliteit en begeleiding op Europees niveau.

Bekijk hier alle insights

Highlights is een publicatiereeks die de jaarlijkse activiteiten van het Euroguidance Network presenteert. Het werk van de nationale Euroguidance-centra wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden van concrete activiteiten die door de 34 deelnemende landen zijn uitgevoerd.

Bekijk hier alle highlights

Andere publicaties – In heel Europa zijn er verschillende soorten publicaties (b.v. handboeken, gidsen, handleidingen, boekjes, verslagen) die veel waardevolle informatie geven over wat mobiliteit is en wat de toegevoegde waarde ervan is voor de lerenden.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.