Blogs | Mini-serie ‘loopbaanondersteuning – waar we het met elkaar over moeten hebben’

Blogs | Mini-serie ‘loopbaanondersteuning – waar we het met elkaar over moeten hebben’

Blogs | Mini-serie ‘loopbaanondersteuning – waar we het met elkaar over moeten hebben’ 1900 1267 Euroguidance


Mini-serie ‘loopbaanondersteuning – waar we het met elkaar over moeten hebben’

Heb je ooit gehoord van een lantaarnaansteker of kun jij je nog de tijd herinneren dat de ‘typ miep’ daadwerkelijk een collega bij je op kantoor was, die alles voor iedereen netjes op papier zette? We horen het inmiddels eindeloos om ons heen. Sommige banen verdwijnen en nieuwe verschijnen. Een veranderd banenlandschap is van alle tijden. Echter, waar je voorheen de melkman was en later de SRV-bus bestuurde, zullen volgende generaties een meer diverse carrière tegemoet gaan. Onze toekomstige drone-managers, data-driven-productiviteitscoaches, en ‘augmented reality’ architecten, weten nog niet wat ze te wachten staat. Laat staan hoe baan zeker hun carrièrepad is.

Loopbaanondersteuning wordt dan vaak aangehaald als het antwoord op een leven lang ontwikkelen.

OECD: “Effective career information and guidance systems are a key to making lifelong learning a reality for all”

Loopbaanondersteuning helpt mensen zich voor te bereiden op veranderingen door bewust aan hun perspectief, vaardigheden en kennis te werken. En, hier schuilt een verborgen uitdaging, ook onze loopondersteuning moet zich namelijk blijven ontwikkelen.

Immers, hoe houd je al die nieuwe bannen en opleidingen bij die als paddenstoelen uit de grond schieten? Hoe zorg je dat je loopbaanprofessionals die zelf vaak uit een andere generatie komen, zich goed kunnen verplaatsen in jongeren en het nieuwe banenlandschap? Hoe zorg je ervoor dat loopbaanprofessionals de veelheid aan loopbaanpaden kunnen ondersteunen? Hoe kun je nieuwe technologieën inzetten voor het verzamelen van arbeidsmarktinformatie en matching? En hoe motiveer je mensen om deze omschakeling te maken en moet je ze daar wel toe dwingen?

Dit zijn allemaal vragen die we in dialoog met elkaar zullen moeten verkennen om te zorgen dat loopbaanondersteuningen en een leven lang ontwikkelen zó worden vorm gegeven dat ze de veerkracht en zelfredzaamheid van mensen bevorderen om werk te vinden én te behouden. Euroguidance Nederland zal in deze mini-serie blogs enkele vraagstukken op tafel leggen waar we als samenleving over na moeten denken.


Artikel 1: ‘Natuurlijk is loopbaanondersteuning in het onderwijs belangrijk, maar Nederlands en rekenen komen eerst, toch?’


Artikel 2: 3 signalen die laten zien dat (studie)loopbaanondersteuning niet (langer) genegeerd kan worden


Artikel 3: Het betrekken van ouders bij LOB is makkelijker gezegd dan gedaan – hoe doe ik dat?


Artikel 4: Wat moet je weten over het jongerenbrein en het maken van loopbaankeuzes?


Artikel 5: Dwingt de participatiemaatschappij ons om een ‘doe het zelf LOB’er’ te worden?

Wat is Loopbaanondersteuning? 

Loopbaanondersteuning is een omvangrijk begrip en wordt door vele organisaties en instellingen op diverse manieren geïnterpreteerd. Desondanks, hebben de ILO, OECD, Europese Commissie, CEDEFOP, UNESCO en ETF een definitie geprobeerd te geven aan wat loopbaanondersteuning omvat (2019).

Loopbaanondersteuning beschrijft de diensten welke mensen van alle leeftijd helpt om hun carrière te managen, en onderwijs-, trainings-, en beroepsgerichte keuzes te maken. Het helpt mensen te reflecteren op hun ambities, interesses, kwaliteiten, vaardigheden en talenten, en om deze kennis over henzelf te relateren aan die persoon die zijn willen worden in de arbeidsmarkt.

Loopbaanondersteuning behelst een scala aan activiteiten, zoals het aanbod van arbeidsmarktinformatie, gepersonaliseerde ondersteuning en counseling, skills assessment, aanraking met de wereld van werk, het bevorderen van beslissingsvermogen en loopbaanmanagement skills. Dit kan zowel face-to-face, via de telefoon als online plaatsvinden.

Loopbaanondersteuning is een levens lang proces. Het is essentieel om een soepele doorstroom voor jongeren te garanderen en voor volwassenen voor hun mobiliteit en (terug)komst op de arbeidsmarkt. Deze activiteiten worden in verschillende settingen geboden, zoals school, trainingscentra, hoger- en middelbaar onderwijs, arbeidsvoorzieningsdiensten, loopbaanondersteuningscentra, op de werkvloer, bij vakbonden en andere professionele- en lokaal gemeenschappelijke organisaties.

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.