Blogs | Loopbaanbegeleiding voor volwassenen in een veranderende arbeidsmarkt

Blogs | Loopbaanbegeleiding voor volwassenen in een veranderende arbeidsmarkt

Blogs | Loopbaanbegeleiding voor volwassenen in een veranderende arbeidsmarkt 1900 1267 Euroguidance


Loopbaanbegeleiding voor volwassenen in een veranderende arbeidsmarkt

Europese ontwikkelingen in beeld

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Om hier succesvol een weg in te banen is loopbaanbegeleiding voor volwassenen fundamenteel. Het belang van loopbaanbegeleiding is door de coronapandemie nog verder onderstreept aangezien velen hun baan zijn kwijtgeraakt. Zij hebben hulp nodig bij het vinden van een geschikte, nieuwe baan in deze dynamische arbeidsmarkt. Loopbaanbegeleiding kan herintredende, praktisch geschoolde volwassenen ondersteunen door nieuwe arbeidskansen te signaleren en relevante opleidingen voor te stellen.

Om een beter inzicht te krijgen in de ervaring van volwassenen met loopbaanbegeleiding en de belemmeringen waarmee zij worden geconfronteerd, heeft de OECD in zes landen (Chili, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten) een online-enquête gehouden. In dit artikel hebben wij een aantal resultaten uit dit onderzoek uitgelicht. Lees het volledige onderzoek voor meer informatie.

Gebruik van loopbaanbegeleiding

Vier op de tien volwassenen hebben in de afgelopen vijf jaar met een loopbaanbegeleider gesproken, met name voor hulp bij het zoeken naar werk (32%) en informatie over onderwijs- en opleidingsmogelijkheden (25%). Deze aantallen laten zien dat loopbaanbegeleiding niet alleen nodig is voor jongeren op school, maar dat er ook onder volwassenen grote vraag naar bestaat.

Veel groepen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben maken echter minder gebruik van loopbaanbegeleiding. Er zijn grote verschillen tussen leeftijdsgroepen, opleidingsniveau en gender. De verschillen tussen deze groepen weerspiegelen gemengde attitudes ten aanzien van loopbaanbegeleiding, de bekendheid met de beschikbare diensten, en de wijze waarop diensten op het gebied van loopbaanbegeleiding worden ingericht.

De meeste volwassenen die geen gebruik maken van loopbaanbegeleiding geven aan dat zij het nut hiervan niet in zien (57%), of dat zij niet wisten dat er diensten voor loopbaanbegeleiding bestonden (20%). Een derde belangrijke belemmering heeft te maken met een gebrek aan tijd voor werk of persoonlijke redenen (11%). Het loopbaanperspectief van volwassenen in kwetsbare positie kan echter verbeteren door hen te bereiken en hen in contact te brengen met de beschikbare diensten.

Zichtbaarheid

Persoonlijk contact blijft het meest gebruikte kanaal voor loopbaanbegeleiding (63% van de volwassenen), hoewel er een sterke toename te zien was van andere kanalen tijdens de coronapandemie. Tijdens de pandemie werden face-to-face-diensten opgeschort en namen aanbieders maatregelen om de dienstverlening op afstand (per telefoon, online) te versterken. Uit de eerste gegevens blijkt dat de onvermijdelijke verschuiving naar loopbaanbegeleiding op afstand de toegang heeft verslechterd voor volwassenen met beperkte digitale vaardigheden en voor volwassenen zonder een betrouwbare telefoon- of internetverbinding. Daarbij blijkt dit ook een klein negatief effect te hebben gehad op de loopbaanresultaten van de gebruikers.

Loopbaanbegeleiding wordt in de onderzochte landen zwaar gesubsidieerd. Soms zijn de diensten gratis, of zijn er subsidies beschikbaar om de kosten van loopbaanbegeleiding voor volwassenen en werkgevers te verlagen. Dit is logisch gezien het grote voordeel voor de overheid dat deze groepen loopbaanbegeleiding krijgen en mogelijk weer aan het werk gaan.

Beleidsaanbevelingen

Aan de hand van deze onderzoeksresultaten worden in het rapport beleidsaanbevelingen voor loopbaanbegeleidingssystemen voor volwassenen gegeven. Deze aanbevelingen gaan over: aanbod en dienstverlening, dekking en inclusiviteit, kwaliteit en impact en governance en financiering. Hieronder staan deze in het kort beschreven:

Aanbod en dienstverlening

 • De beschikbaarheid van diensten voor loopbaanbegeleiding uitbreiden en er tegelijkertijd voor zorgen dat de aanbieders over de capaciteit beschikken om aan de gespecialiseerde behoeften van verschillende groepen te voldoen.
 • Verstrek loopbaanbegeleiding via een reeks communicatiekanalen.
 • Opzetten of versterken van bestaande online portalen voor loopbaanbegeleiding.

Dekking en inclusiviteit

 • Bewustmaking van de beschikbaarheid en het nut van loopbaanbegeleidingsdiensten.
 • Benader kansarme groepen, waaronder oudere werkzoekenden en laaggeschoolden.

Kwaliteit en impact

 • Vaststelling van kwaliteitsnormen voor de dienstverlening
 • Professionaliseren van loopbaanbegeleidingsadviseurs door middel van competentiekaders
 • Gebruik maken van hoogwaardige vaardigheidsbeoordelings- en anticipatie-informatie
 • Stem loopbaanbegeleiding af op individuele behoeften.
 • Monitor de resultaten door aanbieders te verplichten regelmatig resultaatgegevens te verzamelen en te delen.

Governance en financiering

 • Verbetering van de coördinatie met alle bij loopbaanbegeleiding betrokken actoren.
 • Zorg voor voldoende overheidsfinanciering voor loopbaanbegeleidingssystemen voor volwassenen.
 • Stimuleer werkgevers en volwassenen om bij te dragen aan de financiering van loopbaanbegeleiding.

Deze beleidsrichtingen sluiten aan bij de aanbevelingen die Euroguidance Nederland eerder deed in de volgende rapporten: Mapping loopbaan ondersteuning van een leven lang ontwikkelenVerkenning naar loopbaanondersteuning rondom scholingsportals en leerbudgetten en Inrichting Loketfunctie in Estland, Finland en Schotland.

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

 • Alles
 • Berichten en blogs
 • Europese ontwikkelingen
 • Evenementen
 • Instrumenten en tools
 • Kennisbank
 • Nationale ontwikkelingen
 • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.