Bericht | Terugblik: Conference on Inclusive Vocational Education

Bericht | Terugblik: Conference on Inclusive Vocational Education

Bericht | Terugblik: Conference on Inclusive Vocational Education 1900 1267 Euroguidance


Terugblik: Conference on Inclusive Vocational Education

Auteur: Marie Hameeuw, adviseur bij CINOP Global

Op 18 en 19 januari 2022 organiseerden CINOP Global en ECIO samen met Cordaid Uganda een prachtige conferentie over inclusief beroepsonderwijs in Entebbe, Uganda. Dit evenement werd georganiseerd in het kader van het Orange Knowledge Programme (OKP) Inclusive Vocational Education for Entrepreneurship Perspectives in Agriculture (IVEEPA) project, dat wordt beheerd door Nuffic en gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De conferentie werd bijgewoond door directeuren, docenten en studenten van de volgende 5 beroepsopleidingsinstituten ADRAA Landbouwschool, Technisch Instituut van Arua, Technisch Instituut van Moyo, Technisch Instituut van Amelo, Technisch Instituut van Koboko.

Alle deelnemers kregen de kans om deel te nemen aan een aantal workshops over verschillende onderwerpen, om te leren over innovatieve methoden/initiatieven, gesteste oplossingen en bewezen resultaten om een meer inclusief beroepsopleidingsinstituut te worden.

Een van de workshops ging over loopbaanbegeleiding en mentorschap en was een groot succes! Tijdens deze sessie werden het Loopbaankompas en de vijf competentiekaarten met reflectie vragen, indicatoren en toelichtingen, ontwikkeld door Euroguidance, gepresenteerd. Het doel van de presentatie van dit loopbaanbegeleidingsinstrument was dat zowel docenten als studenten (jongeren) konden begrijpen hoe ze samen de loopbaan van een student op een ondersteunende manier kunnen vormgeven, zodat de studenten meer inzicht in zichzelf als professional kunnen krijgen en zo ideeën kunnen ontwikkelen over welk werk en welke werkomgeving het beste bij hem of haar past. Met dit instrument kon de workshop een actieve en praktische vorm krijgen. Er vonden verschillende discussies plaats, waardoor zowel de facilitator als de studenten het loopbaankompas en de kaarten met loopbaancompetenties het best konden aanpassen aan de behoeften van de Oegandese lokale context.

Ook aan de slag met de vijf loopbaancompetenties? Het materiaal is gratis op te vragen via euroduidance@cinop.nl.

Of klik hier voor meer informatie.

////    \\\\

On the 18th and 19th of January 2022, a wonderful Conference on Inclusive Vocational Education was organized by CINOP Global and ECIO together with Cordaid Uganda in Entebbe, Uganda. This event was organized within the framework of the Orange Knowledge Programme (OKP) Inclusive Vocational Education for Entrepreneurship Perspectives in Agriculture (IVEEPA) project, managed by Nuffic and funded by the Netherlands’ Ministry of Foreign Affairs.

Principals, tutors, teachers and students of the following 5 Vocational Training Institutes attended the conference: ADRAA Agricultural College, Arua Technical Institute, Moyo Technical Institute, Amelo Technical Institute, Koboko Technical Institute.

All participants had the chance to participate in a variety of workshops on different topics in order to learn about innovative methods/initiatives, tested solutions and proven results to become a more inclusive vocational training institute.

One of the workshop’s was on Career Guidance & Mentoring which was a great success! Throughout this session the Career Compass as well as the five competencies cards with reflexive questions, indicators and explanatory notes developed by Euroguidance were presented. The purpose of presenting this career guidance tool was for both teachers and students (youth) to be able to understand how to collaboratively shape a student’s career in a supportive manner so that the students can gain more insight into themselves as a professional and thus develop ideas of what work and work environment suits him or her best. This tool allowed the workshop to take on an active and practical shape. Various discussions took place, allowing the facilitator as well as the students to adapt the career compass and career competencies cards best to the Ugandan local context’s needs.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.