Bericht | Een leven lang loopbaanbegeleiding: deelname Academia in Oostenrijk

Bericht | Een leven lang loopbaanbegeleiding: deelname Academia in Oostenrijk

Bericht | Een leven lang loopbaanbegeleiding: deelname Academia in Oostenrijk 1900 1267 Euroguidance


Bericht | Een leven lang loopbaanbegeleiding: deelname Academia in Oostenrijk

Het Academia Netwerk biedt Loopbaanbegeleiders de kans om deel te nemen aan een leermobiliteit in een ander Europees land. Ieder land in dit netwerk organiseert een eigen trainingsmogelijkheid waar loopbaanbegeleiders uit andere landen binnen dit netwerk naartoe kunnen gaan. Tijdens deze trainingsdagen bevordert het netwerk de mobiliteit van begeleiders in Europa, versterkt Europese netwerken en samenwerking op het gebied van een leven lang loopbaanbegeleiding en stimuleert de uitwisseling van goede praktijken en methoden tussen de deelnemers.

Een kans voor Europese samenwerking en ontwikkeling

Het Academia Netwerk biedt loopbaanbegeleiders uit heel Europa unieke kansen om hun vaardigheden te versterken en nieuwe methoden te ontdekken door middel van internationale leermobiliteit. Sharon Hinsenveld, adviseur leven lang ontwikkelen bij Leerwerkloket Twente nam deel aan de Academia in Dornbirn, Oostenrijk, met als centraal thema ‘Een leven lang loopbaanbegeleiding’. Deze ervaring bood niet alleen een platform voor professionele groei, maar ook voor culturele en educatieve uitwisseling.

Motivatie en verwachtingen

Als adviseur in het brede spectrum van leven lang ontwikkelen, heeft Sharon Hinsenveld een diepgaande interesse in het bevorderen van professionele groei en ontwikkeling voor zowel individuen als werkgevers. De keuze voor het programma in Oostenrijk was ingegeven door de wens om inzicht te verkrijgen in Europese benaderingen en best practices op het gebied van leven lang leren. De verwachting was om praktische tools en nieuwe inzichten te verwerven die direct toepasbaar zijn in de Nederlandse context.

Academia Oostenrijk 2

Verworven kennis en ervaringen

Gedurende het verblijf in Oostenrijk nam Sharon Hinsenveld deel aan verschillende sessies en bezocht educatieve instellingen die inzicht gaven in het Vorarlbergse onderwijssysteem. Een opvallend bezoek was aan het Berufsinformationszentrum (BIZ) in Liechtenstein, waar een unieke praktijkweek voor vo-leerlingen wordt georganiseerd. Deze aanpak helpt jongeren bij het maken van keuzes voor hun toekomstige studie en carrière door ze kennis te laten maken met 8 verschillende beroepen.

Bijdragen aan en vanuit het Netwerk Academia

Tijdens de Academia sessies deelde Sharon Hinsenveld ervaringen en initiatieven vanuit Nederland, waaronder het ZorgStart project. Dit project ondersteunt zij-instromers in de zorg en toont een succesvolle publiek-private samenwerking. Ook presenteerde zij het programma “Ontdek wat jij in huis hebt!“, een initiatief van Leerwerkloket Twente, gericht op het empoweren van vrouwen tussen de 45 en 65 jaar bij hun carrièreontwikkeling.

Academia Oostenrijk 1.jpg

 

Belangrijke momenten en lessen voor de toekomst

Een bijzonder bezoek werd afgelegd aan Illwerke vkw in Vandans, waar Sharon Hinsenveld inzichten verkreeg over het integreren van duaal leren en de koppeling tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Deze ervaring benadrukt het belang van onderwijsinstellingen en werkgevers die samenwerken aan de loopbaanontwikkeling van jongeren.

Aan toekomstige deelnemers geeft Sharon Hinsenveld mee dat het van groot belang is om open te staan voor nieuwe ideeën en actief bij te dragen aan de uitwisseling van kennis. Deelname aan het Academia programma is niet alleen een kans om te leren, maar ook om een internationaal netwerk op te bouwen en persoonlijke en professionele groei te stimuleren.

Conclusie

De deelname aan het Academia programma in Oostenrijk was voor Sharon Hinsenveld een waardevolle en verrijkende ervaring. Het heeft niet alleen bijgedragen aan professionele ontwikkeling, maar ook aan het begrip van internationale benaderingen van loopbaanbegeleiding en leven lang leren. Sharon Hinsenveld keert terug met vernieuwde inspiratie en kennis, klaar om deze toe te passen en te delen binnen de eigen organisatie en daarbuiten.

Wil je meer weten over het Academia-programma of overweeg je om zelf deel te nemen? Blijf ons volgen voor meer updates en verhalen van onze deelnemers.

groep Academia Oostenrijk

Nora Bruning

Eventcoördinator / Projectassistent
+31 (0)6-13678982

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.