Bericht | Een kijkje in internationalisering in het MBO

Bericht | Een kijkje in internationalisering in het MBO

Bericht | Een kijkje in internationalisering in het MBO 1900 1267 Euroguidance


Een kijkje in internationalisering in het MBO

wereldkaart met punaise

Een studie- of stageperiode in het buitenland biedt mbo-studenten de mogelijkheid om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen en interculturele competenties te verwerven (Messelink, 2019). Competenties die steeds belangrijker worden in onze globaliserende en internationaal georiënteerde maatschappij. Momenteel ligt de uitgaande mobiliteit van mbo-studenten op 8%, het streven vanuit de minister is dat dit 10% is in 2023, zie link. De meeste studenten gaan naar het buitenland voor stage (7,4% voor stage en slechts 0,7 % voor de studie) en het betreft met name mbo 3 en 4 studenten (mbo = 5,2%, mbo 4 = 13,6 en mbo 1 en 2 < 1%) . Daarnaast verschilt de mobiliteit enorm per opleiding. 2 Gezien de verschillen en gegeven de meerwaarde van internationale ervaringen, willen we als Euroguidance de bewustwording rondom de internationale component (scholings- en arbeidsmogelijkheden en verwijzingsmogelijkheden) vergroten. Een eerste stap daarin is een verkenning geweest naar in hoeverre (loopbaan)professionals op de hoogte zijn van scholings- en arbeidsmogelijkheden voor scholieren en werkenden in het buitenland en hoe en naar wie ze kunnen doorverwijzen.

Daartoe hebben we een survey over internationalisering in het MBO uitgezet onder 27 verschillende professionals die zich bezig houden met professionalisering in het MBO. In dit artikel zoomen wij in op de belangrijkste bevindingen en conclusies. We bekijken o.a. de kenmerken en verantwoordelijkheden van aanspreekpunten, hoe bekendheid wordt gecreëerd, mobiliteit, kennis van professionals, en hun professionalisering.

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.