Bericht | Belangrijke stappen naar een toekomstbestendig mbo en sterkere arbeidsmarkt

Bericht | Belangrijke stappen naar een toekomstbestendig mbo en sterkere arbeidsmarkt

Bericht | Belangrijke stappen naar een toekomstbestendig mbo en sterkere arbeidsmarkt 1900 1267 Euroguidance


Bericht | Belangrijke stappen naar een toekomstbestendig mbo en sterkere arbeidsmarkt

In een recente brief van demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf, wordt een boeiend toekomstbeeld geschetst voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Deze toekomst, waarin het mbo een cruciale rol speelt in de Nederlandse samenleving en economie, benadrukt de noodzaak van nauwere samenwerkingen tussen mbo-instellingen en het bedrijfsleven. Dit draagt bij aan een sterkere aansluiting op de arbeidsmarkt en biedt studenten betere kansen.

De focus ligt op het creëren van opleidingen die direct inspelen op de behoeften van de veranderende maatschappij en economie. Vooral in sectoren zoals woningbouw, zorg, onderwijs, en klimaat en energie, waar de behoefte aan goed opgeleide vakmensen hoog is, wordt de nadruk gelegd op arbeidsmarktrelevantie. Daarbij is ook aandacht voor het verbeteren van studiekeuze en loopbaanbegeleiding, waardoor studenten beter geïnformeerd kunnen kiezen voor kansrijke opleidingen.

Dit alles speelt in op de aanzienlijke verschillen in arbeidsmarktkansen tussen verschillende mbo-richtingen en -niveaus. De ambitie is om deze ongelijkheden te verminderen en zo meer evenwicht te creëren. Innovatieve aanpakken en subsidieregelingen, zoals het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF), zijn in het leven geroepen om deze verbindingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken.

De toekomstvisie van de minister vraagt om scherpere keuzes en maatregelen vanuit de overheid, gericht op het voorbereiden van studenten op de toekomstige arbeidsmarkt. Als nationaal kennispunt voor loopbaanondersteuning, ondersteunt Euroguidance het principe van leven lang ontwikkelen en stimuleert het mobiliteit in werk en studie. Dit verhaal van samenwerking en innovatie in het Nederlandse mbo-onderwijs belicht een dynamische route naar een veerkrachtige arbeidsmarkt en een veelbelovende toekomst voor studenten.

Margret Mulders

Projectleider
+31 6-27141676

Aniek Luyt

Projectmedewerker
+31 (0)6-52856479

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Instrumenten en tools
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
  • Websites
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.