Stage buitenland

Stage buitenland

Het toepassen van ECVET principes kan een kwaliteitsimpuls meegeven aan een stage in het buitenland.

ECVET draagt niet alleen bij aan stevigere samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven in het buitenland, maar ook tot transparantie van te behalen leerresultaten (het stagebedrijf begrijpt wat er geleerd en beoordeeld moet worden) en het beter begrijpen van die leerresultaten door een toekomstig werkgever.

ECVET kan helpen bij de validering, erkenning, stapeling en overdraagbaarheid van kennis, vaardigheden en competenties die de student in het buitenland heeft opgedaan tijdens een beroepsopleiding.

ECVET kan bijdragen aan:

  • het gezamenlijk (met het stagebedrijf) identificeren van een unit van leerresultaten. Met andere woorden: wat willen alle partijen dat de student aan het einde van de studie heeft geleerd aan kennis, vaardigheden en competenties?;
  • het vastleggen van afspraken over begeleiding, beoordeling en validering in een Memorandum of Understanding;
  • het zorgdragen voor een goede procedure om tot een erkenning/ vrijstelling te komen binnen de school;
  • het vastleggen van de leerresultaten en in persoonlijk document voor de student.

Op deze website vindt u voorbeelden en instrumenten om hier concreet mee aan de slag te gaan. Of neem contact met ons op.

Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.