(Deel)studie buitenland

(Deel)studie buitenland

Een student kan er ook voor kiezen om een deel van de onderwijstijd in het buitenland door te brengen. Uiteraard moeten hierover wel goede afspraken worden gemaakt met de onderwijsinstelling in het buitenland. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de student de opgedane kennis, ervaring en competenties kan laten meewegen in zijn/haar opleidingstraject, zonder dat de student het onderdeel in Nederland nog eens (deels) moet doorlopen of laten valideren.

ECVET biedt hier goede mogelijkheden voor.  Bij het inzetten van ECVET gaat het in dit geval om het maken van goede afspraken over enerzijds de leerresultaten en anderzijds het borgen van kwaliteit. Denk hierbij aan:

  • het gezamenlijk (met de collega-onderwijsinstelling) identificeren en ontwikkelen van een unit van leerresultaten. Met andere woorden: wat willen alle partijen dat de student aan het einde van de studie heeft geleerd aan kennis, vaardigheden en competenties?;
  • het maken van afspraken over de uitvoering, begeleiding, beoordeling en validatie van de leerresultaten;
  • Het vastleggen van bovengenoemde afspraken in een verbintenis tussen de onderwijsinstellingen (MoU);
  • het zorgdragen voor een goede procedure om tot een erkenning/ vrijstelling te komen binnen de school;
  • het vastleggen van de leerresultaten en in persoonlijk document voor de student.

Op deze website vindt u voorbeelden en instrumenten om hier concreet mee aan de slag te gaan. Of neem contact met ons op.

Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.