(Non-)formeel en informeel leren

Formeel, non-formeel en informeel leren

Bij ECVET is de wijze waarop geleerd wordt niet van belang, het gaat alleen om de kennis, vaardigheden en competenties die een individu op dat moment bezit. Door middel van validatie en erkenning van leeruitkomsten helpt ECVET individuen bij het identificeren, documenteren, beoordelen en verifiëren van competenties die zijn verworven in het formele, non formele en informele leren.

Formeel leren

Formeel leren is leren dat op systematische en gestructureerde omgeving plaatsvond, die ook bedoeld is om in te leren. Het doel is het halen van een erkend diploma of certificaat. Hieronder valt leren op school.

Non-formeel leren

Non-formeel leren is ook bewust, georganiseerd en doelgericht leren, maar niet gericht op het behalen van een formeel diploma. Hieronder valt bijvoorbeeld werkplekleren of  een cursus in een bibliotheek of wijcentrum.

Informeel leren

Informeel leren het leren dat plaatsvindt in de setting van de dagelijkse context van leven, gezin of werk. Het is niet georganiseerd of gestructureerd. Het leren vindt als vanzelf plaats, als bijproduct van de activiteiten die uitgevoerd worden.

Voor meer informatie: neem contact op met het NCP ECVET:

Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.