Erkennen van competenties

Erkennen van competenties

Erkennen van verworven competenties betekent dat wat iemand geleerd heeft op school, op het werk of privé wordt beoordeeld en erkend. Het maakt zichtbaar welke kennis, inzichten en ervaringen iemand heeft opgedaan, zijn eerder behaalde leerresultaten. ECVET maakt het middels zijn ECVET-principes gemakkelijker voor opleiders om op transparante, veilige en efficiënte wijze elders behaalde resultaten te erkennen. Met ECVET wordt het gemakkelijker in kaart te brengen welke kennis, vaardigheden en competenties een individu als het ware ‘meebrengt’.

Soms is het mogelijk om vrijstellingen te krijgen voor bepaalde onderdelen van een opleiding op basis van deze leerresultaten, als het individu deze leerresultaten volgens afgesproken methoden kan aantonen. Dit wordt ook wel valideren genoemd. ECVET geeft vervolgens praktische oplossingen om opgedane kennis, vaardigheden en competenties te stapelen, om meerdere onderdelen van een kwalificatie aan te tonen. Vervolgens kunnen deze gevalideerde leerresultaten worden erkend. Dit wil zeggen, het omzetten ervan in een erkend certificaat of diploma.

Het ministerie van OCW erkent de diploma’s van opleidingen, die onder het toezicht van de onderwijsinspectie vallen. Dit betreft het onderwijs dat door het ministerie gesubsidieerd wordt (o.a. middelbare scholen, ROC’s, hbo’s, enz.). Voor opleidingen of kwalificaties die niet door de overheid ‘gereguleerd’ worden, is er de mogelijkheid om deze in te schalen in het NLQF en krijgen daarmee een officiële niveau-aanduiding (zie voor meer informatie: http://www.nlqf.nl).

Voor meer informatie, neem contact op met het NCP ECVET:

Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.