Flexibel leren volwassenen

Flexibel leren van volwassenen

Volwassenen moeten na hun opleiding continu meebewegen met alle veranderingen op de arbeidsmarkt. Innovaties, technologische ontwikkelingen, robotisering, globalisering liggen daaraan ten grondslag. Met enige regelmaat moeten werkenden zich nieuwe kennis, vaardigheden en competenties eigen maken om inzetbaar te blijven.

Bij-, op- en omscholing zijn belangrijker dan ooit. Het is belangrijk dat onderwijs goed aansluit bij de scholingsbehoeften van volwassen. Waar zij vooral behoefte aan hebben is flexibele en efficiënte opleidingstrajecten. Dit zijn opleidingstrajecten die op maat invulling geven aan de individuele leerbehoefte mét arbeidsmarktrelevantie. Maar ook trajecten die rekening houden met wat iemand als weet en kan, zonder overbodige ballast.

De ECVET-principes zijn ontwikkeld om flexibele leerwegen in het beroepsonderwijs te vergemakkelijken. Met ECVET kan onderwijs in kleinere arbeidsmarktrelevante eenheden worden opgebouwd en aangeboden, in zogenaamde eenheden van leerresultaten.  De verworvenheden die volwassenen hebben opgedaan in andere contexten zijn met die eenheden enerzijds makkelijker te herkennen. Anderzijds biedt het daarmee input voor maatwerkonderwijs op de betreffende eenheid, voor wat de volwassene nog wél moet leren.

Door zichtbaar te maken hoe dergelijke eenheden zich verhouden tot een volledige kwalificatie wordt ook het stapelen van deze eenheden tot een volledige kwalificatie mogelijk. Dit is behulpzaam, zodat volwassenen passend bij hun privé-werksituatie in hun eigen tempo uiteindelijk toch een diploma kunnen behalen.

In diverse sectoren, met name in de techniek en de zorg, zijn er succesvolle experimenten met het opknippen en in behapbare arbeidsmarktrelevante brokken aanbieden van onderwijs. Zie voor voorbeelden:

https://www.vgn.nl/nieuws/inhoud-leereenheden-gehandicaptenzorg

https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/09/opleiden-op-maat-nu-ook-in-vvt

https://epale.ec.europa.eu/nl/content/leven-lang-ontwikkelen-de-metalektro-met-behulp-van-opleidingen-ingeschaald-nlqf

Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.