Publicatie | Verkenning LOB-beleid en professionalisering in Europa

Publicatie | Verkenning LOB-beleid en professionalisering in Europa

Publicatie | Verkenning LOB-beleid en professionalisering in Europa 1010 673 Euroguidance


Publicatie | Verkenning LOB-beleid en professionalisering in Europa

In deze verkenning wordt de actuele situatie op het gebied van LOB-beleid, uitvoering van LOB, professionalisering en onderzoek in beeld gebracht.

Voor elk land worden als eerste het beleid ten aanzien van LOB geschetst en de relevante beleidstukken genoemd. Vervolgens wordt beschreven hoe het beleid wordt uitgevoerd in het onderwijs aan kinderen en volwassenen.

Er worden vragen beantwoord als:

 • Is er een nationale aanpak en/of curriculum?
 • Welke kwalificatie-eisen aan LOB-professionals zijn er?
 • Hoe is de kwaliteitsborging ingericht?
 • Heeft er een effectmeting plaatsgevonden en zo ja, wat is het resultaat?
 • Verder wordt er gekeken naar de LOB-dienstverlening in de arbeidstoeleiding.
 • Hoe is deze ingericht en hoe bekostigd?
 • Wie maakt er gebruik van?

Voor zowel de arbeidstoeleiding als de inrichting van LOB op scholen wordt er aandacht besteed aan de inzet van ICT-middelen. Tevens worden de opleidingsmogelijkheden voor LOB’ers verkend, zowel initieel als post-initieel. Wie volgen deze opleidingen en hoe worden ze bekostigd? Wie zijn de aanbieders? De hoeveelheid informatie per onderwerp per land verschilt.

Lees de Verkenning LOB-beleid en professionalisering in Europa. Of de flyer waarin op hoofdlijnen de actuele situatie van LOB van een zevental Europese landen wordt belicht.

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

 • Alles
 • Berichten en blogs
 • Europese ontwikkelingen
 • Evenementen
 • Instrumenten en tools
 • Kennisbank
 • Nationale ontwikkelingen
 • Publicaties en onderzoek
 • Websites
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.