Publicatie | Ontwikkelingen in Noord-Europa

Publicatie | Ontwikkelingen in Noord-Europa

Publicatie | Ontwikkelingen in Noord-Europa 1010 673 Euroguidance


Ontwikkelingen in Noord-Europa 

Finland, Estland en Denemarken hebben recent Engelstalige publicaties gedeeld waarin ze ontwikkelingen in hun eigen land rondom loopbaanbegeleiding delen. Dit zijn alle drie publicaties waar loopbaan professionals en beleidsmedewerkers in Nederland inspiratie uit op kunnen doen. De eerste publicatie geeft meer informatie over het Deense onderwijssysteem. De tweede publicatie deelt zeven praktijkvoorbeelden van loopbaanbegeleiders uit vier verschillende landen. De derde publicatie beschrijft de Finse strategie van Leven Lang Loopbaanbegeleiding. 

Denemarken – het Deense onderwijssysteem

In deze publicatie wordt kennis gedeeld over het Deense onderwijssysteem. Deze publicatie geeft een inleiding op het Deense onderwijssysteem van basisschool tot volwasseneducatie. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het classificatiesysteem, de financiering van het onderwijs en een inzicht in hoe Denemarken kinderopvang, kwaliteitszorg, begeleiding en internationalisering aanbiedt. 

In Denemarken streven ze ernaar dat iedereen kennis en vaardigheden verwerft die hen in staat stellen actief deel te nemen aan de samenleving en bij te dragen tot verdere ontwikkeling. Onderwijs is toegankelijk voor iedereen en is over het algemeen kosteloos. De Deense regering vindt het van essentieel belang dat onderwijs van hoge kwaliteit is op alle niveaus. 

In het kort zijn de stappen van het Deense onderwijssysteem als volgt. De overgrote meerderheid van de kinderen in Denemarken tussen 1-5 jaar gaan naar een door de overheid gesubsidieerde kinderopvang. Daarna volgt het basisonderwijs en dan het voortgezet onderwijs. Hier worden leerlingen voorbereid op hoger onderwijs of op een loopbaan in een specifiek vak of sector. Vanaf het voorgezet onderwijs kunnen ze naar het hoger onderwijs. Verder kent Denemarken een lange traditie van een leven lang leren. In 2018 nam bijna een op de vier inwoners in de leeftijdsgroep 25-64 jaar deel aan particulier volwassenenonderwijs en -opleidingsprogramma’s en cursussen. 

De Engelse versie van het document is hier beschikbaar. 

Estland – Compendium of Practices

Na bijna twee jaar te hebben geleefd in een wereld waar constante verandering en uitdagingen deel uitmaken van het dagelijkse en professionele leven als gevolg van de wereldwijde pandemie, heeft Estland door middel van het ‘Compendium of Practices’ een aantal benaderingen en praktische methoden omtrent de dagelijkse praktijk van loopbaanbegeleiding gedeeld. Het document bevat een zevental praktijkvoorbeelden van loopbaanbegeleiders uit vier verschillende landen. Het onderwerp is “Loopbaanbegeleiding in het hoger onderwijs en arbeidsbureaus: hoe leren en loopbaanvaardigheden te ondersteunen“. Elk van de loopbaanspecialisten deelt in dit document een methode of een initiatief uit hun praktijk. De praktijken en methoden verschillen van elkaar, omdat sommige bredere benaderingen van werken zijn en andere praktische methoden zijn om te gebruiken tijdens één-op-één- of groepssessies.  

De Engelse versie van het document is hier beschikbaar. 

Finland – Nationale strategie voor Leven Lang Loopbaanbegeleiding 2020 – 2023

In deze publicatie wordt de Finse nationale strategie voor Leven Lang Loopbaanbegeleiding voor de periode van 2020-2023 uiteengezet. In maart 2021 hebben het Finse ministerie van Onderwijs en Cultuur en het ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid hun goedkeuring gegeven aan deze gezamenlijke nationale strategie. De strategie is gekoppeld aan de prioriteiten van de huidige regeringsprogramma’s op het gebied van onderwijs, jeugd, werkgelegenheid en sociaal beleid. 

De strategie omvat zowel maatregelen gericht op de huidige regeringsperiode als doelstellingen voor de lange termijn. Zo worden er op korte termijn maatregelen genomen om de toegang tot loopbaanondersteuning te verruimen, de loopbaanvaardigheden te verbeteren en bijscholing en loopbaanontwikkeling te stimuleren. Een concreet doel uit de strategie is de inrichting van een digitale dienst voor loopbaanbegeleiding met informatie over onderwijs, de arbeidsmarkt en competenties. Ook wordt er een permanent orgaan opgericht dat de kwaliteit en impact van loopbaanbegeleiding in Finland coördineert. Dit orgaan heeft tevens als doel om de samenwerking te versterken tussen overheidsorganen die zich bezighouden met loopbaanbegeleiding. 

De Engelse versie van de strategie is hier beschikbaar. 

Aniek Luyt

Projectmedewerker
+31 (0)6-52856479

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Berichten en blogs
  • Europese ontwikkelingen
  • Evenementen
  • Instrumenten en tools
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
  • Websites
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.