Bericht | Richt landelijke en structurele loopbaanondersteuning in voor alle burgers

Bericht | Richt landelijke en structurele loopbaanondersteuning in voor alle burgers

Bericht | Richt landelijke en structurele loopbaanondersteuning in voor alle burgers 1900 1267 Euroguidance


Bericht | Richt landelijke en structurele loopbaanondersteuning in voor alle burgers

Tijdens de 1e Nationale Conferentie School en Beroepskeuze riep Ester Leibbrand (Noloc), ook namens Euroguidance Nederland, op tot meer samenhang, coördinatie en structurele financiering op het gebied van loopbaanondersteuning. De dynamische arbeidsmarkt vereist flexibiliteit en wendbaarheid van de individuele burger. Ontwikkelingen zoals digitalisering, inclusie of vergrijzing leveren allerlei verschillende loopbaanvragen op die voor veel burgers complex en onoverzichtelijk zijn. Burgers hebben behoefte aan een herkenbaar en laagdrempelig aanspreekpunt dat informatie, advies en coaching biedt. Daarom roepen Euroguidance Nederland  en Noloc de overheid op om te komen tot een duurzame landelijke structuur van loopbaancentra. Gebaseerd op kennis en ervaring uit wetenschap, beleid en praktijk na consultatie van het expertteam ICCDPP (Noloc, OCW, Saxion en James/CNV, UWV en Euroguidance).

Diversiteit aan loopbaanvragen

Door genoemde ontwikkelingen liggen er op het gebied van employability en duurzame inzetbaarheid grote uitdagingen. Het beantwoorden van loopbaanvragen in die context vraagt vaak om specifieke deskundigheid en begeleiding. Denk aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Aan laagopgeleide of laaggeletterde mensen die niet goed de weg weten in het woud van scholingsmogelijkheden of die zelfs helemaal geen perspectief meer zien. Aan mensen die zich willen oriënteren op vrijwilligerswerk. Aan jongeren die uitvallen in het onderwijs en weer terug naar onderwijs of werk begeleid moeten worden. Of jongeren die twijfelen welke opleiding het beste bij hen past of welke opleiding kansen biedt op de arbeidsmarkt.

Op weg naar landelijke loopbaancentra

De burger die op zoek is naar antwoorden op zijn loopbaanvragen kan terecht bij diverse nationale en regionale initiatieven. Deze hangen onvoldoende samen en werken versnippering in de hand. Burgers hebben behoefte aan een herkenbaar en laagdrempelig aanspreekpunt dat informatie, advies en coaching biedt. Het is tijd om een duurzame landelijke structuur van loopbaancentra in het leven te roepen waar alle burgers in verschillende fasen van hun leven en loopbaan terecht kunnen. Preventief en curatief. Met de Nederlandse overheid als regisseur die de structuur samen met sociale partners, VNG, SBB, UWV en andere betrokken vorm geeft.

Vijf criteria voor succesvolle loopbaancentra

Buitenlandse voorbeelden laten zien dat dit mogelijk is. Op basis daarvan formuleert Euroguidance Nederland vijf criteria voor succesvolle loopbaancentra.

5 criteria voor succesvolle loopbaancentra

Meer weten?

Download hier het position paper ‘Loopbaanondersteuning voor alle burgers’

Download hier de samenvatting van het position paper ‘Loopbaanondersteuning voor alle burgers’

Eva-Maria Ternité

Projectmedewerker
+31 (0)6-12360498

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Europese ontwikkelingen
  • Guidance-projecten
  • Instrumenten en tools
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
  • Websites
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.