Over Euroguidance

Over Euroguidance

Euroguidance Nederland is het nationaal kennispunt voor loopbaanondersteuning vanuit de EU.

Euroguidance Nederland draagt bij aan een leven lang ontwikkelen voor alle burgers en bevordert mobiliteit rondom werk en studie. We stimuleren, versterken en verdiepen de professionalisering en de (internationale) samenwerking en uitwisseling op het gebied van loopbaanondersteuning tussen belanghebbenden. We werken samen en leggen verbindingen op (inter)nationaal niveau, door bij te dragen aan initiatieven en het organiseren van bijeenkomsten op relevante thema’s. We doen dit door:

  • kennis en ervaringen rond loopbaanondersteuning en mobiliteit samen te brengen en te delen;
  • beleid en praktijk actief te informeren en met elkaar in gesprek te brengen;
  • te signaleren/agenderen.

Enkele activiteiten Euroguidance Nederland uitgelicht

Hoe is Euroguidance Nederland georganiseerd?

Voor het versterken van loopbaandienstverlening in onderwijs en arbeidsmarkt wordt Euroguidance Nederland gesubsidieerd door het ministerie van OCW en de Europese Commissie. Euroguidance Nederland werkt bij de uitvoering van haar activiteiten onder meer samen met het ministerie van SZW.

Het Europese netwerk waar Euroguidance Nederland deel van uitmaakt komt tweemaal per jaar bij elkaar en kent een cultuur van uitwisseling van goede voorbeelden, onderzoeksuitkomsten en publicaties. Ook ten aanzien van beleidsthema’s vindt er op Europees niveau uitwisseling plaats in een werkgroep onder leiding van de Europese Commissie. In het kader van kennisdeling participeert Euroguidance Nederland in samenwerkingsverbanden als het Nationaal Agentschap Erasmus+, het Europass consortium, het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET, ECVET en NLQF.

Doelgroepen

De activiteiten van Euroguidance Nederland zijn van belang voor loopbaanbegeleiders en coördinatoren internationalisering in het onderwijs, loopbaanprofessionals en -experts in de arbeidsmarkt en beleidsmakers op het thema loopbaan in onderwijs en arbeidsmarkt.

Meer informatie?

Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van de laatste nationale en Europese ontwikkelingen.

Euroguidance Nederland wordt uitgevoerd door CINOP.

Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.