Blogs | Het maximale halen uit werkgeversbetrokkenheid bij loopbaanbegeleiding

Blogs | Het maximale halen uit werkgeversbetrokkenheid bij loopbaanbegeleiding

Blogs | Het maximale halen uit werkgeversbetrokkenheid bij loopbaanbegeleiding 1900 1267 Euroguidance


Het maximale halen uit werkgeversbetrokkenheid bij loopbaanbegeleiding 

Europese ontwikkelingen in beeld

 

De betrokkenheid van werkgevers is van essentieel belang voor loopbaanbegeleiding. Uit onderzoek blijkt dat onderwijsactiviteiten, zoals loopbaangesprekken en werkplekbezoeken waarbij mensen van de werkplek ook aanwezig zijn, vaak samenhangen met betere werkgelegenheidsresultaten. Veel studenten hebben echter maar beperkte mogelijkheden om in contact te komen met werkgevers en mensen op de werkvloer terwijl ze nog op school zitten. Deze beleidsbrief van de OECD, ‘Getting the most out of employer engagement in career guidance’, is gebaseerd op internationale praktijken en feiten. De brief bevat onder meer een analyse van het effect van werkgeversbetrokkenheid op de overgang van studenten naar werk. Daarnaast gaat deze beleidsbrief in op de volgende vragen 

 • Waarom is het van belang om werkgevers te betrekken bij loopbaanbegeleiding? 
 • Hoe ziet een goede werkgeversbetrokkenheid eruit? 
 • Hoe kan de betrokkenheid van werkgevers effectief, efficiënt en rechtvaardig worden geregeld? 

Waarom werkgevers erbij betrekken?

Het betrekken van werkgevers bij het onderwijs is niet nieuw. In veel landen worden studenten aangemoedigd, in staat gesteld, en soms verplicht, om in contact te komen met werkplekken en werkende mensen in hun proces van nadenken over en plannen maken voor hun uiteindelijke overgang naar de arbeidsmarkt. Door het betrekken van werkgevers werken scholen aan de volgende  vier doelstellingen: 

 1. vergroten van inzicht in banen en loopbanen van studenten; 
 2. Studenten kennis en vaardigheden bijbrengen die de huidige arbeidsmarkt van hen verlangt; 
 3. Studenten kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor een geslaagde overgang van onderwijs naar werk; 
 4. Verrijken van het onderwijs en zo de prestaties van de studenten te ondersteunen. 

De focus van de beleidsbrief ligt op de eerste doelstelling: hoe kunnen onderwijsinstellingen studenten helpen om beter inzicht krijgen in de mogelijkheden en de valkuilen van de arbeidsmarkt? De betrokkenheid van werkgevers is essentieel voor sommige loopbaanbegeleidingsactiviteiten – zoals  werkbezoeken, stages, banenbeurzen en carrière-evenementen – en verrijkt andere – zoals praktijkinterviews, CV-workshops, ondernemingswedstrijden. Deze beleidsbrief belicht nieuwe gegevens over het verschil dat loopbaanbegeleiding, verrijkt met werkgeversbetrokkenheid, naar verwachting zal maken in het leven van studenten: Waarom het een verschil maakt en hoe het meest effectief, efficiënt en rechtvaardig kan worden uitgevoerd. De nadruk ligt hierbij meer op het algemeen onderwijs, dan op beroepsonderwijs en -opleidingen waar de betrokkenheid van werkgevers en leren op de werkplek vaak al elementen van het aanbod zijn. 

Hoe ziet een goede betrokkenheid van werkgevers bij loopbaanbegeleiding eruit?

In het internationale literatuuronderzoek van 2018 waarin de impact van activiteiten op het gebied van werkgeversbetrokkenheid is onderzocht, identificeren de auteurs zeven kenmerken van effectievere werkgeversbetrokkenheid: 

 • Authentiek. Werkgeversbetrokkenheid maakt ontmoetingen mogelijk tussen studenten en personen uit de wereld van werk. Niet vanuit lesboeken of filmpjes, maar echte ontmoetingen. Dit is van belang, omdat authentieke ervaringen betrouwbaarder overkomen en eerder zullen worden aangenomen door studenten. 
 • Frequent en vaak verplicht. Hoe meer ervaringen de studenten opdoen – hoe groter de kans dat zij informatie en ervaringen zullen opdoen die nuttig voor hen blijken te zijn – en hoe effectiever werkgevers als groep zullen zijn in het signaleren van toekomstige arbeidskansen. Het is een goede praktijk om studenten te verplichten aan activiteiten deel te nemen, vooral op jongere leeftijd, zodat ze er ook echt mee in aanraking komen. 
 • Gewaardeerd. Een goede test om te zien of de betrokkenheid van werkgevers werkt, is studenten te vragen of ze iets nieuws en nuttigs hebben geleerd. Wanneer studenten zelf overtuigd zijn dat het waardevol voor hen was – zo suggereren sommige studies – zal dat leiden tot betere resultaten. 
 • Gevarieerd. Zowel docenten als studenten zeggen dat verschillende soorten activiteiten op verschillende manieren nuttig zijn. Afhankelijk van het doel, kan een activiteit daaraan gekoppeld worden. In alle gevallen is het van belang studenten in contact te brengen met verschillende mensen op de arbeidsmarkt: van leerlingwerknemers, starters tot CEO. Dit helpt om te verdiepen en te verbreden.  
 • Gecontextualiseerd. Het plaatsen van aanbod binnen de context van een breed, effectief loopbaanaanbod, komt de opbrengsten ten goede. Loopbaanbegeleiders binnen een onderwijsinstelling kunnen de betrokkenheid van werkgevers overzien en de voordelen hiervan voor de studenten optimaliseren. 
 • Gepersonaliseerd. De theorie over werkgeversbetrokkenheid erkent dat studenten sterk verschillen in de mate waarin zij een beroep kunnen doen op nuttige niet-schoolse hulpbronnen (zoals ouders en familievrienden) om hun toekomst te visualiseren en te plannen. De behoefte rondom werkgeversbetrokkenheid verschillen dus per student.  
 • Beginnen op jonge leeftijd. Aangezien voordelen meer lijken te worden bepaald door veranderingen in houding en verwachtingen dan de groei van menselijk kapitaal, moeten interventies beginnen in het basisonderwijs waar identiteitsvorming (inclusief het bestrijden van genderstereotypen) kan worden ondersteund door middel van loopbaanleeractiviteiten binnen en buiten het klaslokaal.  

Hoe kan de betrokkenheid van de werkgevers op een doeltreffende, efficiënte en billijke manier worden verzekerd?

Hoge betrokkenheid van werkgevers is effectief. Het vergrootte de kans op positieve resultaten door ervoor te zorgen dat de juiste student in contact komt met de juiste werkgever of werknemer via de juiste activiteit op het juiste moment tijdens hun onderwijscarrière. Dit betekent dat de schoolbegeleider en/of vakdocent, op basis van hun inzicht in de ambities en behoeften van de studenten, de werkgeversbetrokkenheid moeten aansturen. Zonder de betrokkenheid van het onderwijzend personeel zal werkgeversbetrokkenheid moeilijk tot positieve resultaten leiden. Werkgeversbetrokkenheid is uiteindelijk gebaseerd op het idee dat scholen meer voor studenten kunnen betekenen als zij hun deuren openen en de arbeidsmarkt erbij betrekken. Het doel van werkgeversbetrokkenheid is om traditionele benaderingen van onderwijzen en leren te verbeteren en te verrijken, niet om de traditionele benadering in twijfel te trekken of te vervangen. En om effectief te zijn, is het van belang dat onderwijsinstellingen de betrokkenheid sturen. Of nog doeltreffender wanneer ze in samenwerking met vakbonden en representatieve organisaties de programma’s ontwerpen en uitvoeren 

Meer informatie

Dit artikel is een vertaling van het paper “Getting the most out of employer engagement in career guidance”. Lees hier het volledige paper. 

Wil je meer weten over het gebruik van arbeidsmarkt(informatie) bij loopbaanondersteuning, lees dan de publicatie van Euroguidance. In deze publicatie is onderzocht wat de verschillende interpretaties op het gebied van arbeidsmarktinformatie zijn in de Europese context. 

Wil je als onderwijsinstelling een eerste stap maken richting een hogere werkgeversbetrokkenheid? Roep dan de hulp van ouders in (welke beroepen oefenen zij allemaal uit en kunnen zij iets betekenen om hun eigen werkgever te betrekken) en zet een alumni-netwerk op van oud-studenten. 

Marit Schreurs

Projectmedewerker
+31 (0)6-15592318

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

 • Alles
 • Berichten en blogs
 • Europese ontwikkelingen
 • Evenementen
 • Instrumenten en tools
 • Kennisbank
 • Nationale ontwikkelingen
 • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.