Video | NLQF Nederlands Kwalificatieraamwerk

Video | NLQF Nederlands Kwalificatieraamwerk

Video | NLQF Nederlands Kwalificatieraamwerk 1200 401 Euroguidance


NLQF | Nederlands Kwalificatieraamwerk

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF is opgezet ter ondersteuning van een leven lang leren en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit.

Het raamwerk telt acht niveaus, van basiseducatie tot universiteit, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dat is handig voor werkgevers, zodat zij kunnen zien wat een (potentiële) werknemer weet en kan. Werknemers en studenten krijgen met NLQF inzicht in hun werk- en denkniveau, wat hen handvatten geeft voor een impuls aan de verdere loopbaanontwikkeling.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Europese ontwikkelingen
  • Guidance-projecten
  • Instrumenten en tools
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.