Publicatie | Loopbaanprofessionals: wie zijn ze en wat doen ze?

Publicatie | Loopbaanprofessionals: wie zijn ze en wat doen ze?

Publicatie | Loopbaanprofessionals: wie zijn ze en wat doen ze? 1010 673 Euroguidance


Publicatie | Loopbaanprofessionals: wie zijn ze en wat doen ze?

Veel scholen hebben al een goed ontwikkeld loopbaanbeleid en -praktijk, andere scholen zijn hier pas recent mee gestart. LOB is sinds kort voor vmbo en mbo verplicht in het curriculum. En voor havo en vwo is er weliswaar een inspanningsverplichting, maar deze wordt niet specifiek vastgelegd. Ook is er geen bachelor of master die tot loopbaanadviseur of decaan opleidt.

In deze brochure kijken we over de schouder van drie onderwijsinstellingen: Terra Oldekerk in de provincie Groningen, het Heerbeeck College in Best en ROC De Leijgraaf in Veghel. Zij openden hun deuren voor ons en lieten zien op welke manier LOB een rol speelt op en rondom de school. Aan de hand van gesprekken met zowel docenten en mentoren, studieloopbegeleiders en decanen, schoolleiders en beleidsmakers, als leerlingen, krijgen we een beeld van de diversiteit aan rollen en taken binnen LOB.

Vanuit Euroguidance en het Expertisepunt LOB vinden we dat er meer structurele aandacht voor LOB mag komen. We werken samen om scholen te inspireren en te activeren om LOB verder op de kaart te zetten. De interviews met de loopbaanprofessionals op Terra Oldekerk, het Heerbeeck College en ROC De Leijgraaf – en gesprekken met vertegenwoordigers van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en jongerenorganisatie JOB – zijn een illustratie van hoe LOB momenteel wordt ingevuld. De portretten dienen ter inspiratie en kunnen scholen ook een positieve impuls geven. We hopen dat deze illustraties het gesprek op gang brengen over waar we staan met LOB, waar we willen staan en welke stappen we nog kunnen en moeten zetten.

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Europese ontwikkelingen
  • Guidance-projecten
  • Instrumenten en tools
  • Kennisbank
  • Nationale ontwikkelingen
  • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.