Links

Interessante links

Euroguidance supports the competence development of the guidance community on the European dimension of lifelong guidance.

Euroguidance is a European network of national resource and information centres for guidance in 34 European countries. Its main target group consists of guidance practitioners in education and employment, among them professionals who provide information and guidance on international learning mobility to end-users seeking studying and training opportunities abroad.

Europass biedt online-tools en informatie die je kunnen helpen bij elke stap van je loopbaan en het zoeken naar een opleiding.

EPALE is een Europese, meertalige, open gemeenschap met als leden professionals in de volwasseneneducatie, zoals leraren, opleiders, begeleidend en ondersteunend personeel, onderzoekers, academici en beleidsmakers.

ECVET is een Europees initiatief, ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie, met als doel beroepsonderwijs flexibeler te maken. Het is een set hulpmiddelen en afspraken die het makkelijker maken om kennis en vaardigheden die iemand zich tijdens zijn leven of opleiding heeft eigengemaakt, om te zetten in (een deel van) een diploma. Momenteel zijn er in Nederland twee gebieden waar ECVET bijzonder van nut kan zijn: Leven Lang Ontwikkelen en stages en studies in het buitenland.

Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET (NCP EQAVET) zet zich in voor kwaliteitsontwikkeling en -borging in het Nederlandse mbo. Het vormt de schakel tussen Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de praktijk van het Nederlandse mbo. Een belangrijke taak is het samenbrengen, informeren en activeren van de verschillende belanghebbenden. De focus ligt op: het versterken van de kwaliteit in docententeams en het bevorderen van een kwaliteitscultuur binnen teams en de school. Het NCP EQAVET brengt alle initiatieven samen die er zijn rondom kwaliteitsontwikkeling en -borging, zodat deze elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het NLQF in Nederland. Het NCP NLQF is ondergebracht bij CINOP.

Het NCP NLQF heeft de volgende taken:

 • Informatie en communicatie over het NLQF en EQF.
 • Monitoring en evaluatie van het NLQF van zowel het kwalificatieraamwerk zelf als het invoeringsproces.

Het NCP NLQF vervult een belangrijke taak bij het inschalen van kwalificaties, waarbij vertrouwen van alle belanghebbende van essentieel belang is. Leden van de Programmaraad, Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling verklaren derhalve hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit te voeren. Zie ook de moreel-ethische verklaring van het NCP NLQF. De inschaling in het NLQF (en EQF) van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. De kwalificaties die zijn ingeschaald, opnemen in het NCP-register. Dit register is in te zien op deze site.

 • NCP NLQF

  Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het NLQF in Nederland. Het NCP NLQF is ondergebracht bij CINOP.

  Het NCP NLQF heeft de volgende taken:

  • Informatie en communicatie over het NLQF en EQF.
  • Monitoring en evaluatie van het NLQF van zowel het kwalificatieraamwerk zelf als het invoeringsproces.

  Het NCP NLQF vervult een belangrijke taak bij het inschalen van kwalificaties, waarbij vertrouwen van alle belanghebbende van essentieel belang is. Leden van de Programmaraad, Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling verklaren derhalve hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit te voeren. Zie ook de moreel-ethische verklaring van het NCP NLQF. De inschaling in het NLQF (en EQF) van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. De kwalificaties die zijn ingeschaald, opnemen in het NCP-register. Dit register is in te zien op deze site.

Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.