Begrippenlijst

Begrippenlijst

  • Competenties worden gezien als het bewezen vermogen om kennis en vaardigheden toe te passen in werk- of studie situaties in professionele en persoonlijke ontwikkeling.

  • De doorlopende leerlijnen beschrijven de weg die leerlingen/studenten afleggen bij het leren van bijvoorbeeld rekenen en wiskunde. Ze omvatten een opsomming van de leerstof die aan bod moet komen, onderbouwd met vakdidactische inzichten.

  • Een document waarin voor een individuele persoon de voorwaarden van een specifieke mobiliteitsperiode worden beschreven; Het beschrijft welke leeruitkomsten behaald worden, en op welke wijze deze zullen worden beoordeeld, gevalideerd en erkend.

  • Een beschrijving van wat een leerder weet, begrijpt en in staat is om te doen, betreffende een specifiek proces.  Vaak omschreven in termen van kennis, vaardigheden en competenties.

  • Kennis wordt gezien als het resultaat van de assimilatie van informatie door leren. Het zijn feiten, principes, theorieën en praktijken die verband houden met het werkveld of een studie.

  • Vaardigheden worden gezien als het kunnen toe passen van kennis om taken uit te voeren en problemen op te lossen.

  • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.