Professionaliteit van loopbaanbegeleiding in het mbo

In Europa is er veel aandacht voor goede studie- en loopbaanbegeleiding en voor arbeidsmobiliteit. Vanwege het belang van een leven lang leren is het immers nodig dat studenten flexibel genoeg zijn om te kunnen anticiperen op de steeds veranderende arbeidsmarkt en maatschappij. Het ministerie van OCW onderstreept dit belang en onderneemt allerlei activiteiten om in ons land de loopbaanontwikkeling van studenten naar een hoger plan te tillen. In het kader hiervan heeft het ministerie het Nederlands Loopbaankennispunt EU (ook wel Euroguidance Nederland genoemd) in 2014 een tweeledige opdracht gegeven.
Lees verder
Infographic
Professionaliteit van loopbaanbegeleiding in het mbo Visie, beleid en strategie Profesionaliteit van loopbaanbegeleiders Onderwijskundig leiderschap
Visie, beleid en strategie
Visie, beleid en strategie Professionaliteit van loopbaan- begeleiders Onderwijskundig leiderschap
01

Visie, beleid
en strategie

De ideale opmaat voor een structurele verandering in je organisatie kent drie stappen. Zo ook het doorvoeren van de professionaliteitverbetering van Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB).

Je gaat van visie naar beleid. En bedenkt vervolgens een strategie om het beleid uit te voeren. Wat ondernemen mbo-instellingen zoal om deze ‘drietrapsraket’ in de lucht te krijgen? En wat zijn de knelpunten?
Lees verder
Visie, beleid en strategie
Bekijk de aanbevelingen
Bekijk praktijkverhaal
Professionaliteit van loopbaan- begeleiders
Visie, beleid en strategie Professionaliteit van loopbaan- begeleiders Onderwijskundig leiderschap
02

Professionaliteit
van loopbaan- begeleiders

Voor de ontwikkeling en uitvoering van professionele loopbaanbegeleiding maakt de loopbaanbegeleider het verschil. Duidelijkheid in rollen, taken en competenties geeft een kader om vast te stellen hoe het met diens professionaliteit gesteld is.

Overeenkomstig de ontwikkeldoelen van loopbaanbegeleiders en opleidingsteams krijgt het professionaliseringsbeleid vorm en inhoud. Hoe gebeurt dit in de praktijk?
Lees verder
Visie, beleid en strategie
Bekijk de aanbevelingen
Bekijk praktijkverhaal
Onderwijskundig leiderschap
Visie, beleid en strategie Professionaliteit van loopbaan- begeleiders Onderwijskundig leiderschap
03

Onderwijskundig
leiderschap

Om binnen opleidingsteams loopbaanbegeleiding voor zowel studenten als medewerkers werkelijkheid te laten worden, zijn gerichte aandacht en sturing nodig.

Bij dit ‘Onderwijskundig Leiderschap’ – een rol die meestal door de opleidingsmanagers en teamleiders wordt vervuld – hoort een aantal taken. Wat zijn deze taken? En hoe staat het er in de praktijk voor met het Onderwijskundig Leiderschap?
Lees verder
Visie, beleid en strategie
Bekijk de aanbevelingen
Bekijk praktijkverhaal
Top