Disclaimer & Privacybeleid

Disclaimer

Over de website

Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk
aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en
gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.
 Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kun je per e-mail aan ons
kenbaar maken. Ook als je meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd
kan worden horen wij dit graag van je. Het auteursrecht op de afbeeldingen van deze website
wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. CINOP neemt geen
verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor de consequenties/gevolgen van het gebruik
van de geboden informatie.

CINOP neemt bovendien geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor andere versies van documenten dan die gepubliceerd zijn op deze site of voor documenten op deze site die afkomstig zijn van derden.

Inhoud

Het overnemen van een gedeelte van de content voor eigen particulier, niet-commercieel gebruik is
toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Het overnemen van informatie van deze website voor
zakelijke of commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van CINOP.

Wijziging

Wij houden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te kunnen brengen in de cookie
policy, disclaimer en de privacy statement.

Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je op deze pagina. De door jou achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij je privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. De verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Wij
verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt,
worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Contactformulier: je gegevens worden automatisch per e-mail naar ons verstuurd. Je gegevens worden niet opgeslagen. Na afhandeling van je e-mailbericht wordt het emailbericht verwijderd.
  • Nieuwsbrief: je gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor evenementen. Iedere mailing in deze bevat een uitschrijflink (opt-out).
  • Marketingdoeleinden: Iedere mailing bevat een uitschrijflink (opt-out).

Alle doeleinden hebben als doel je te informeren en te ondersteunen bij de uitvoering van je professionele activiteiten. De inhoud heeft betrekking op activiteiten en (inter)nationale ontwikkelingen en zijn alleen werkgerelateerd.

Wijzigen persoonsgegevens

Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd te allen tijde per e-mail (AVG@cinop.nl)
 bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je
adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een
cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Wet
bescherming persoonsgegevens.

Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.