Nieuws

Communiqué loopbaanontwikkeling en overheidsbeleid

27 juni 2019
9e Internationale Symposium ICCDPP - Tromsø, Noorwegen (17-20 juni 2019)

Een succesvolle toegang, integratie en innovatie voor loopbaanontwikkeling en openbaar beleid, waarbij de rol van de overheid centraal staat. Dit waren de centrale topics van het symposium in Noorwegen.
Vertegenwoordigers van 33 landen gingen met elkaar in gesprek over effectieve beleidsmaatregelen, aanpakken en methodieken. Deze discussie is met de belangrijkste aanbevelingen samengevat in onderstaand communiqué.

Thema 1: Inspelen op een veranderende context 

 • Ontwikkelen van een sectoroverstijgende strategie voor loopbaanontwikkeling en inbedden in het bredere beleid voor vaardigheden, onderwijs, werkgelegenheid en sociaal beleid.
 • Ondersteunen van beleidsbeslissingen en praktijk met methodieken van bewezen kwantitatieve en kwalitatieve kwaliteit.
 • Creëren van technieken/systemen voor het delen en leren van internationaal beleid en internationale praktijken.
 • Ervoor zorgen dat LOB-programma's en diensten het vermogen van de burgers ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen loopbaan.

Thema 2: Verbeteren van de toegankelijkheid

 • Vergroten van het bewustzijn van en de toegang tot programma's en diensten voor loopbaanontwikkeling.
 • Erkennen van de diversiteit van de gebruikers van loopbaanontwikkelingsprogramma's en -diensten en ervoor zorgen dat deze diversiteit wordt erkend.

Thema 3: Integratie van de loopbaanontwikkeling in de samenleving

 • Methodieken vaststellen ter ondersteuning van de coördinatie en samenwerking tussen overheidsdiensten en -agentschappen die verantwoordelijk zijn voor loopbaanontwikkeling en aanverwante gebieden.
 • Burgers in staat stellen om vorm te geven aan programma's en diensten voor loopbaanontwikkeling.
 • Het ontwikkelen en financieren van een nationaal orgaan om het overleg en de coördinatie van loopbaanontwikkeling te ondersteunen.

Thema 4: Ondersteuning van innovatie

 • Middelen ter beschikking stellen ter ondersteuning van innovatie en ruimte voor het begeleiden van nieuwe programma's en diensten voor loopbaanontwikkeling.
 • Een geïntegreerde en transformatiegerichte multi-channelaanpak voor de uitvoering van loopbaanontwikkelingsprogramma's en -diensten.
 • Zorgen voor ondersteuning van goedopgeleide LOB-professionals om te  kunnen blijven innoveren en ontwikkelen.

Houd de website van het symposium in de gaten voor het uploaden van de presentaties.

Lees ook de aanbevelingen.

Lees meer over het symposium
 
Top