Nieuws

Toekomst van loopbaanontwikkeling, wereldwijd

29 april 2019
Nederlandse delegatie op Noors Internationaal symposium waar beleidsmakers, LOB-professionals, onderzoekers en werkgevers uit 34 landen samenkomen om te discussiëren over de toekomst van loopbaanontwikkeling.


Centraal staan de toonaangevende loopbaanontwikkeling en –begeleidingsdiensten in een onzekere toekomst. De focus ligt daarbij op toegankelijkheid, integratie en innovatie. Namens Nederland nemen vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, UWV, Leerwerkloketten, NOLOC, Saxion en Euroguidance Nederland deel.

De deelnemers verkennen samen de wijze waarop mensen hun loopbaan vormgeven en de ondersteuning die zij krijgen bij hun verdere loopbaanontwikkeling. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van de overheid in relatie tot de bredere beleidsdoelstellingen en andere ondersteunende LOB-diensten. De deelnemers zullen ervaringen uitwisselen en ideeën voor de toekomst van het loopbaanbegeleidingsbeleid bespreken.

 

Landenrapport

Voorafgaand aan het symposium stellen alle deelnemende landen een landennotitie samen waarin zij de kernpunten voor hun land aangaande de kernthema's van de conferentie uiteenzetten. Lees hier het rapport van Nederland en de andere landenrapporten.

Het negende internationale symposium (International Centre for Career Development and Public Policy and Skills - ICCDPP) over loopbaanontwikkeling en overheidsbeleid vind plaats van 17 t/m 20 juni 2019 in Tromsø.

Lees meer over het symposium.

 
Top