Nieuws

Voorstel uitbreiding vervolgprogramma Erasmus+

30 mei 2018
Een verdubbeling van het budget tot 30 miljard euro voor de periode 2021-2027

 

Vandaag heeft de Commissie het voorstel aangenomen. Hiermee heeft de Commissie gevolg gegeven aan het voorstel van de Europese Raad van december 2017. Het voorstel voor het vervolgprogramma maakt deel uit van het hoofdstuk "Investing in people" van het voorstel voor de langetermijnbegroting van de EU dat de Commissie op 2 mei 2018 heeft ingediend.

Met een verdubbeling van het budget tot € 30 miljard, zullen veel meer mensen - 12 miljoen - kunnen deelnemen aan verschillende soorten uitwisselingen en projecten. Dit in vergelijking met vier miljoen mensen in het huidige programma Erasmus+. Het voorstel voor het gehele financieel meerjarig kader (MFK) werd eerder al gepresenteerd, waarin de Commissie voorstelt 30 miljard te investeren in Erasmus tussen 2021 en 2027. Uit de tussentijdse evaluatie van Erasmus+ kwam eerder al naar voren dat onder andere er meer kansen voor mbo-studenten en kansarme jongeren moeten komen binnen het programma.

Deze publicatie van het voorstel geeft het startschot voor de onderhandelingen met het Parlement en de Raad over de toekomst van Erasmus. Deze onderhandelingen zullen parallel gevoerd worden met de onderhandelingen over het MFK.Het doel is om het vervolgprogramma 2021-2027 nog beter te maken:

  • meer inclusief
  • toegankelijker
  • breder en meer toekomstgericht
  • meer internationaal


Voortbouwend op de tussentijdse evaluatie en raadplegingen van belanghebbenden zal het vervolgprogramma aanzienlijk worden versterkt, uitgebreid en meer inclusief. Met activiteiten gericht op het bevorderen van kennis en bewustzijn van de EU, de toekomstgerichte vakgebieden zoals klimaatverandering, milieutechnologie, robotica enzovoort en betere bereikbaarheid en inclusie van mensen met minder kansen.


Het vervolgprogramma zal een belangrijke bouwsteen zijn bij de totstandkoming van een Europese onderwijsruimte, een continent waar tijd doorbrengen in een andere lidstaat - studeren, leren of werken - de standaard is geworden, en bijdraagt aan de doelstellingen van de nieuwe EU-strategie voor jongeren. Investeren in mensen, hun vaardigheden en hun kennis voor het aangaan van de mondiale uitdagingen, het handhaven van de sociale rechtvaardigheid en het bevorderen van het concurrentievermogen van Europa.

De structuur van het programma en de drie Key Actions blijven nagenoeg gelijk in het nieuwe voorstel, echter is het voorstel om de naam te veranderen van Erasmus+ naar Erasmus.

Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport: “I am very proud that this Commission has proposed to double the budget for Erasmus – this is by far the biggest increase for any programme in the EU budget we have tabled. And we need to be bold: this programme will support the big ambitions we have for empowering young people, building a European Education Area and strengthening European identity. I call on Member States and the European Parliament to support us and make sure we invest in our most precious resource: people."
 

Persberichtbeeld: http://erasmusplus.eap.gr/

 
Top