Onderzoeken

Tussenjaar helpt om een goede studiekeuze te maken

25 september 2019
Blog van Jessica Tadema over het effect van een tussenjaar op studiekeuze

Jessica Tadema deed onderzoek naar de effecten van een tussenjaar op de studiekeuze. Hiervoor nam zij interviews af bij vijftien studenten van een hogeschool of universiteit, die na hun havo of vwo een tussenjaar hebben gedaan. De geïnterviewden zijn allemaal eerste- en tweedejaars studenten. Het onderzoek vond plaats in het kader van haar master onderwijswetenschappen.
 

Blog

Lees de blog over de ervaringen van deze studenten; het belang van een tussenjaar en de mogelijke invulling hiervan.

 

Meer informatie

Jessica is per 1 september 2019 werkzaam als adviseur in het team van Arbeidsmarkt & onderwijs bij CINOP. Jessica houdt zich binnen CINOP bezig met projecten op het gebied van informeel leren, loopbaanontwikkeling, flexibiliseren van het onderwijs en zorgen dat het onderwijs van vandaag aansluit bij de huidige en toekomstige vraag in de arbeidsmarkt. 

 


Bron: Platform TussenjaarKenniscentrum
 
Top