Onderzoeken

Skills mismatch and productivity in the EU

18 september 2019
Overzicht decrepanties vraag en aanbod vaardigheden
Het recente onderzoek van de Europese Commissie geeft een overzicht van verschillende discrepanties tussen vraag en aanbod van vaardigheden in relatie tot de arbeidsproductiviteit. 

Een actief arbeidsmarktbeleid voor om- en bijscholing en betrokkenheid van sociale partners bij het opstellen van onderwijscurricula is nodig voor passende vaardigheden.  


Skills mismatch and productivity in the EU
 
Top