Onderzoeken

Vocational mobility in Europe: analysing provision, take-up and impact

18 september 2019
Aanbevelingen voor kwaliteit en effectiviteit internationale mobiliteit in het mbo
Lees de onderzoeksresultaten over de verschillende initiatieven van landen, regio's en organisaties, parallel aan de Europese acties, om de mobiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs te ondersteunen. Een overzicht van de hoofdkenmerken en de waargenomen effecten van begunstigden, zoals lerenden, personeel, organisaties en daarbuiten. 

Het rapport geeft inzicht in de verschillende non-Erasmus+ mobiliteitsprogramma's en regelingen voor het mbo in de 33 landen waar het Europese subsidieprogramma Erasmus+ actief is.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie DG  Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie. 
 
Top