Onderzoeken

Europees onderzoek levenslange begeleiding: beleid en praktijk

08 september 2019
Trends, uitdagingen en kansen
De Europese Commissie heeft opdracht gegeven om een studie uit te voeren naar het beleid en de praktijk van levenslange begeleiding in de EU. Het onderzoek richt zich op trends, uitdagingen en toekomstige kansen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het instituut voor Arbeidsonderzoek van de Universiteit van Warwick en het Finse Instituut voor Onderwijsonderzoek van de Universiteit van Jyväskylä.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is het verzamelen, analyseren en samenvatten van gegevens over het beleid en de activiteiten op het gebied van levenslange begeleiding in de EU. Het onderzoek, met focus op systemen en structuren richt zich op de recente ontwikkelingen, het identificeren van elementen van effectieve en relevante levenslange begeleiding en het verkennen van de toekomst van levenslange begeleiding. Waarbij de nadruk wordt gelegd op de gebieden die verder ontwikkeld, samengewerkt en gecoördineerd kunnen worden.

Verwachte onderzoeksresultaten

Het onderzoek zal interessante, innovatieve en toekomstgerichte beleidsmaatregelen en praktijken voor een levenslange begeleiding voor volwassenen, werkenden als werklozen, schetsen. De gegevens omvatten beleidsdocumenten, literatuuronderzoek en interviews met belanghebbenden en twee workshops in Brussel.

Het verslag zal eind dit jaar aan de Commissie worden voorgelegd.
 
Top